4 Kesäkuu 2019

Nesteen kysely: Yhteiskäyttöautot kiinnostavat vain 7 prosenttia autoilijoista

Neste Oyj Uutinen 4.6.2019 klo 8.00

Yhteiskäyttöautojen kysyntä autoilijoiden keskuudessa näyttää hiipuneen viime vuodesta. Nesteen toteuttamaan kyselyyn* vastanneista suomalaisautoilijoista vain 7 prosenttia on kiinnostunut yhteiskäyttöautoista. Vuotta aiemmin yhteiskäyttöautoista kiinnostuneita oli 15 prosenttia vastaajista.

Yhteiskäyttöautoilun suosio vaihtelee kuitenkin maittain. Esimerkiksi Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Venäjällä yhteiskäyttöautoilu on selkeästi kasvava trendi. Moskovassa yhteiskäyttöautoja käytetään toiseksi eniten koko maailmassa, mutta Tukholmassa tarjontaa on vähennetty heikon suosion vuoksi.

“Kyselyn mukaan näyttää siltä, että autoilua suosivat suomalaiset liikkuvat edelleen mieluiten omalla autolla. Naapurimaissamme suosio vaihtelee ja aika näyttää, mihin suuntaan tilanne meillä Suomessa kehittyy”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen.

Suurin osa kyselyyn vastanneista autoilijoista arvostaa liikkumisen helppoutta ja vaivattomuutta. He pitävät tärkeänä, että auto on valmiina omassa pihassa. Osa vastaajista kokee autojen yhteiskäyttöpalveluiden hyödyntämisen hankalana asuinpaikkansa takia. ”Asuinseudullani ei ole palvelussa mukana olevia autoja, eikä myöskään käyttäjiä”, yksi vastaaja tiivistää.

Yhteiskäyttöautoilun puolestapuhujat arvostavat valinnan ekologisuutta ja sitä, että autojen yhteiskäyttöpalveluja hyödyntävä välttää monet oman auton omistamiseen liittyvät kustannukset, kun kulut jakautuvat usean käyttäjän kesken.

“Yhteiskäyttöautoilu ei ole vielä lyönyt läpi Suomessa, mutta nuoremmat sukupolvet saattavat olla avoimempia omasta autosta luopumiselle. Suosio voi myös kasvaa, mikäli markkinoille tulisi koko maahan ulottuvan tarjonnan mahdollistava toimija tai yhteiskäyttöön ohjaavia kannustimia”, Hyötyläinen pohtii.

Omasta autosta ei vielä olla luopumassa ─ hybridit kiinnostavat

Autoilijapanelisteilta kysyttiin myös, millaisen auton he haluaisivat hankkia seuraavaksi. Vastausten perusteella vain noin prosentti vastaajista miettii omasta autosta luopumista kokonaan. Suosituin malli seuraavaksi autoksi oli hybridiauto (25 % vastaajista). Hybridiautoon vaihtaminen kiinnosti eniten, sillä vain 5 % sanoi ajavansa tällä hetkellä hybridiä. Dieselauton aikoi hankkia 20 % ja bensiiniauton 19 % vastaajista. Sähköauton tai kaasuauton valitsisi 5 % vastaajista. 19 % vastaajista ei ollut vielä päättänyt, millainen seuraava auto tulee olemaan. Vastaajista 45 % kertoi ajavansa tällä hetkellä dieselautoa ja 46 % bensiiniautoa.

*) Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 253 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1 978, vastausprosentti 13 %) 26.4.‒7.5.2019 välisenä aikana.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen

Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Tytti Stranding, Marketing Manager, Marketing & Services -liiketoiminta-alue, Neste, puh. 050 458 5079, tytti.standing(at)neste.com

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com