20 Tammikuu 2021

Selvityksistä ei toistaiseksi tukea Milieudefensie-järjestön raportin väitteille vakavista vastuullisuusrikkomuksista Nesteen raaka-ainetoimitusketjussa

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Vastuullisuus

Neste Oyj, Uutinen 20.1.2021
 
Hollantilainen Milieudefensie-ympäristöjärjestö julkaisi marraskuussa 2020 raportin “The Dark Side of Neste’s biofuel production”, jossa syytettiin Nesteen raaka-ainetoimittajia lukuisista vastuullisuusrikkomuksista. Julkaisimme tuolloin lausunnon Milieudefensie-raportista verkkosivustollamme.
 
Lausuntomme julkaisemisen jälkeen olemme jatkaneet väitteiden tutkimista yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Riittävän tiedon kerääminen jatkotoimenpiteitä koskevien päätösten tekemiseksi on aikaa vievää työtä, sillä osa väitteistä liittyy yrityksiin, joihin meillä ei ole suoraa yhteyttä. Tietojen kerääminen vaatii toimenpiteitä useilta osapuolilta. 
 
Ei tukea väitteille vakavista vastuullisuusrikkomuksista
 
Selvityksissä ei ole toistaiseksi löytynyt todisteita siitä, että raaka-ainetoimittajamme olisivat aiheuttaneet Pariisin kokoisen alueen verran metsäkatoa tai syyllistyneet muihin vakaviin vastuullisuusrikkomuksiin. Jatkamme selvityksiä ja seuraamme tapausten käsittelyn etenemistä edelleen tiiviisti yhdessä toimittajiemme kanssa. Kunkin tapauksen tilannekuvaus löytyy marraskuun 2020 englanninkielisestä Grievance-raportistamme.
 
Tapausten seuranta jatkuu
 
Vastuullisuuden varmistaminen on Nestelle keskeisen tärkeää, ja olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti oman toimintamme vastuullisuutta. Emme hyväksy vastuullisuusrikkomuksia omassa toiminnassamme tai toimitusketjuissamme. 
 
Suhtaudumme kaikkiin väitteisiin vastuullisuusrikkomuksista vakavasti ja tutkimme väitteet silloinkin, kun ne eivät liity suoraan raaka-ainehankintaamme vaan koskettavat epäsuorasti toimittajiamme esimerkiksi näiden tytäryhtiöiden tai omistajien kautta. Julkaisemme avoimesti tietoja tapauksista ja niihin liittyvistä toimistamme heti, kun olemme saaneet riittävästi tietoa toimitusketjuumme kuuluvilta toimijoilta. Seuraamme aktiivisesti myös oman hankintaketjumme ulkopuolisia tapahtumia ja pyrimme vaikuttamaan epäkohtien poistamiseksi.

Kaikki sopimuksemme raaka-ainetoimittajien kanssa sisältävät tiukat vastuullisuutta koskevat ehdot, joiden toteutumista pyrimme seuraamaan Nesteen ulkopuolisten vastuullisuusasiantuntijoiden avulla ja kolmannen osapuolen auditoinneilla.
 
Jos selvityksissä myöhemmin ilmenee, että toimittajiemme kanssa tehtyihin sopimuksiin sisältyviä vastuullisuuskriteereitä ja vaatimuksia on todistettavasti rikottu ja rikkomusten luonnetta pidetään vakavana eikä näiden kysymysten ratkaisemisessa edistytä kohtuullisessa ajassa, voimme irtisanoa sopimuksemme toimittajan kanssa. 

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa, ja 82 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi