18 Marraskuu 2020

Unohdettu työhevonen liikenteen päästöjen vähentämisessä – uusiutuvat polttoaineet jakeluvelvoitteessa

Neste Oyj, Uutinen, 18.11.2020
 
Liikenne- ja Viestintäministeriö julkaisi 27.10.2020 selvityksen “Fossiilittoman liikenteen tiekartta”, jossa tavoitteena oli tunnistaa yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi keinoja, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. Tarkastelussa oli mukana kaikki liikennemuodot.
 
Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on tärkeää saada päästöt vähenemään nopeasti ja paljon. Siksi kaikki keinot on otettava käyttöön.
 
Erilaisten vähäpäästöisten käyttövoimien tarkastelu on tärkeää, joskin päätöksenteon tueksi tarvitaan myös eri vaihtoehtojen taloudellista analyysia. Mediassa on saanut paljon julkisuutta sekä autokannan sähköistäminen että polttoaineelle mahdollisesti asetettava hiilivero. Uusiutuvien, erityisesti nestemäisten polttoaineiden merkitys on jäänyt taka-alalle, vaikka polttoaineiden jakeluvelvoitteen kautta uusiutuva polttoaine on liikenteen päästövähennyksen uupumaton työhevonen. 
 
Nykyinen uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite on osoittautunut tehokkaaksi ja varmaksi keinoksi liikenteen päästöjen vähentämisessä. Jakeluvelvoite on kiinteä laissa oleva vaade, joka polttoaineen jakelijoiden tulee täyttää. Nykyiselläänkin se takaa, että vuonna 2030 jo joka kolmas kilometri ajetaan uusiutuvilla polttoaineilla, mikä vastaa noin 50% vuonna 2030 tarvittavasta päästövähennyksestä. Tähän saakka sen avulla on vähennetty jo yli 10 miljoonaa tonnia liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Jakeluvelvoitteen nosto tarjoaisi myös tulevaisuudessa tehokkaan ja toimivan keinon Suomen tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi halutussa aikataulussa. 
 
Suomessa on kaksi kotimaista toimijaa, jotka toimittavat kotimaan ja ulkomaiden markkinoille vähäpäästöistä uusiutuvaa dieseliä. Sen etuna on kiistaton käytön helppous ja fossiilista dieseliä korkeammasta hinnasta huolimatta taloudellisuus. Se soveltuu käytettäväksi nykyisessä dieselautokannassa, ja sitä voidaan käyttää joko sellaisenaan, puhtaana biopolttoaineena, tai sekoitettuna fossiiliseen dieseliin. 
 
Autokannan hidas uusiutuminen on nostettu selvityksessä huolenaiheeksi. Tänään ostettu auto on liikenteessä vielä 15 vuoden päästä. Tämän takia olisi arvokasta, että julkinen keskustelu huomioisi myös ne vaihtoehdot, jotka ovat tarjolla jo nyt päästöjen vähentämiseen nykyisellä autokannalla. Alkuvuonna 2020 uusien autojen rekisteröinnit laskivat yli 20 % (traficom.fi). Sen sijaan käytettyjen autojen tuonti on kasvanut vuosittain. Autoalan tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan viime vuonna Suomeen tuotiin noin 50 000 henkilö- ja pakettiautoa, joista 46 % oli dieselautoja. Autokantamme ei siis tule sähköistymään kovin nopeasti.
 
Erityisesti raskaalla liikenteellä on rajoitetusti mahdollisuuksia valita vähäpäästöisiä käyttövoimia. Biokaasu ja uusiutuva diesel ovat ne todennäköisimmät käyttövoimavaihtoehdot, joilla raskaan liikenteen päästöjä vähennetään vielä tulevinakin vuosina - sillä erotuksella että biokaasu vaatii uutta moottoriteknologiaa, kun taas uusiutuva diesel sopii suoraan nykyisiin ajoneuvoihin.
 
Selvitys nimeää uusiutuvien polttoaineiden haasteeksi muun muassa raaka-aineen riittävyyden ja kestävyyden. Nesteen arvion mukaan maailmalla on noin 35 miljoonaa tonnia hyödynnettävissä olevaa öljy- ja rasvapitoista uusiutuvaa jäte- ja tähderaaka-ainetta. Vuonna 2019 Nesteen jäte-ja tähderaaka-aineen käyttö uusiutuviin polttoaineisiin oli yhteensä 2,8 miljoonaa tonnia. Kasvun varaa siis on. Kehitteillä on myös useita saatavuudeltaan erittäin suuria uusia raaka-aineita, kuten levät, metsätähteet ja yhdyskuntajätteet. EU:lla on uusiutuvan energian direktiivin kautta selkeät ja tiukat kestävyyskriteerit käytettäville raaka-aineille.  
 
Avoin keskustelu liikenteen vähäpäästöistämisen ratkaisuista ja haasteista on tarpeen. Jo nyt voimme edistää liikenteen päästöjen vähentämistä – yksi käytössä olevista tehokkaista, nopeista ja taatusti toimivista keinoista on uusiutuvat polttoaineet. Suomi on ollut jo pitkään yksi globaaleista edelläkävijöistä liikenteen päästöjen vähentämisessä, ja tämä on perustunut uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Ei ole mitään syytä miksei tämä menestysresepti toimisi myös tulevaisuudessa. Haaste on joka tapauksessa niin iso, että kaikkia ratkaisuja tarvitaan.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa, ja 82 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi