6 Heinäkuu 2017

Neste MY uusiutuva diesel pienentää päästöjä Staran työkoneissa Helsingissä

Neste Oyj
Lehdistötiedote
6.7.2017 klo 15.00

Neste MY uusiutuva diesel pienentää päästöjä Staran työkoneissa Helsingissä
Stara kauppatorin siistiminen-10.jpg
Kuva: Veikko Somerpuro

Osana Euroopan suurinta koordinoidusti toteutettavaa kehittyneiden biopolttoaineiden BioSata-hanketta Neste toimittaa huippulaatuista, kokonaan jätteistä ja tähteistä tuotettua Neste MY uusiutuvaa dieseliä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran työkoneiden ja muiden hyötyajoneuvojen käyttöön. Näin Neste on mukana kansainvälisestikin merkittävän mittaluokan hankkeessa, jossa päämääränä on, että valtaosa Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen Staran työkoneista ja hyötyajoneuvoista sekä Helsingin seudun liikenteen (HSL) tilaama bussiliikenne pääkaupunkiseudulla siirtyvät käyttämään vain uusiutuvia polttoaineita vuoteen 2020 mennessä.

"On hienoa voida tehdä Helsingin kaupunki-ilmasta puhtaampaa sekä Staran työkoneiden ja hyötyajoneuvojen kuljettajille että kaikille kaupungissa liikkuville. Kuten Tampereen teknillisen yliopiston tuoreet tutkimustulokset osoittavat, voivat lähipäästöt pienentyä yhdessä yössä useita kymmeniä prosentteja Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöön siirtymisen myötä", kertoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen Suomen toiminnoista vastaava johtaja Sam Holmberg.

"Otamme uusiutuvan dieselin käyttöön vaiheittain heinäkuun alusta alkaen. Uusiutuvaa polttoainetta käyttävät kaikki Helsingin keskustassa käytettävät Staran työkoneet ja muut hyötyajoneuvot, yhteensä noin 200 ajoneuvoa. Siirtyminen uusiutuvaan dieseliin vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä paikallisia pienhiukkas- ja typpioksidipäästöjä kantakaupungissa", Staran yksikönjohtaja Sami Aherva sanoo.

Kokonaan jäte- ja tähderaaka-aineista jalostettu Neste MY uusiutuva diesel on yksi BioSata-hankkeessa käytettävistä polttoaineista. Hankkeeseen osallistuvat Staran, HSL:n ja Nesteen lisäksi myös Työ- ja elinkeinoministeriö, Öljy- ja biopolttoaineala ry ja VTT sekä polttoainetoimittajina St1, Teboil ja UPM. VTT mittaa hankkeessa käytettyjen polttoaineiden suorituskykyä, lähipäästöjä, energiatehokkuutta ja vaikutuksia kaluston huollon tarpeeseen. BioSata on osa pääkaupunkiseudun Smart & Clean -hanketta, jonka tavoitteena on maailman houkuttelevin päästötön liikkuminen.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja
Sam Holmberg, johtaja, Marketing & Services -liiketoiminta-alue Suomi, Neste, puh. 050 458 4078
Sami Aherva, yksikönjohtaja, Stara, puh. 050 559 1929, sami.aherva(@)hel.fi
Reijo Mäkinen, hankejohtaja, HSL, puh. 040 595 0201, reijo.makinen(@)hsl.fi

Lue myös:
Neste MY uusiutuvan dieselin käyttö työkoneissa pienentää pienhiukkaspäästöjä parhaimmillaan lähes 60 prosenttia
Porvoon kaupunki ottaa ensimmäisenä suomalaiskaupunkina käyttöön Neste MY uusiutuvan dieselin koko dieselkalustossaan
Neste MY uusiutuvan dieselin myynti laajenee raskaan kaluston Neste Truck -asemille
Neste uusiutuvalla dieselillä Hampurin lentokentän maakuljetuksista kokonaan vähähiilisiä
Neste MY uusiutuvan dieselin edut

Neste MY uusiutuva diesel lyhyesti

Neste MY uusiutuva diesel on huippulaatuinen polttoaine, joka vastaa kemialliselta koostumukseltaan perinteistä dieseliä. Sen käyttöönotto ei edellytä investointeja uuteen kalustoon eikä muutoksia nykyisiin ajoneuvoihin tai työkoneisiin. Sitä voidaan lisätä polttoainesäiliöön, vaikka säiliössä olisi vielä perinteistä dieseliä jäljellä. Neste MY uusiutuva diesel on kaikilta ominaisuuksiltaan parempaa tai vähintään yhtä hyvää kuin maailman parhaat fossiiliset dieselit, mutta huomattavasti vähemmän ympäristöä kuormittavaa. Se palaa puhtaammin ja sen käyttö vähentää moottorin melua. Lisäksi sen käyttö pienentää työkoneiden käytön kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia perinteisen dieselin käyttöön verrattuna.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin.  Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää: neste.com

 Stara lyhyesti

Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos - rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Se huolehtii Helsingin siisteydestä, toimivuudesta ja vehreydestä. Staran hoidossa on noin 70 % Helsingin kaduista ja puistoista. Liikelaitoksessa on 1 500 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. www.hel.fi/stara