8 Kesäkuu 2020

Neste ja Posti pienentävät yhdessä pakettikuljetusten hiilijalanjälkeä Neste MY uusiutuvan dieselin avulla

Neste Oyj, Uutinen, 8.6.2020

Posti ottaa kevytjakelukalustossaan käyttöön Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoaineen, jonka avulla yritys voi vähentää verkkokaupan pakettikuljetustensa kasvihuonekaasupäästöjä elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 %* fossiiliseen dieseliin verrattuna. Neste MY uusiutuvan dieselin käytön avulla Postin saavuttama kasvihuonekaasupäästövähennys vastaa lähes 1 300 henkilöauton poistamista tieliikenteestä vuodeksi.

“Verkkokaupan kasvu on ollut kovaa jo aiemmin, mutta kuluneen kevään aikana se on ollut räjähdysmäistä. Kasvun tulee rakentua kestävälle pohjalle, ja tässä yhtälössä Postilla, verkkokauppiailla sekä kuluttajilla on kaikilla tärkeät roolinsa. Asiakkaamme ovat tänä päivänä hyvin tietoisia siitä, miten he voivat konkreettisilla teoilla osallistua hiilijalanjäljen pienentämiseen. Jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin myötä asiakkaamme saavat ostoksensa vähäpäästöisemmin kuljetettuina. Uskomme, että erityisesti tulevaisuudessa tämä näkyy kuluttajien valinnoissa entistä vahvemmin”, sanoo Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnasta vastaava johtaja Arttu Hollmérus.

Jokainen ilmastoteko tukee Suomen tavoitetta tulla hiilineutraaliksi 

Postin ilmastotyön keskiössä on saavuttaa hiilineutraali toiminta vuoteen 2030 mennessä. Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöönotto on konkreettinen ja välitön askel kohti tätä tavoitetta. 

“Logistiikkayrityksillä on tärkeä rooli tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, ja jokainen ilmastoteko tukee Suomen tavoitetta tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Posti on merkittävä toimija kotimaan logistiikassa, ja siksi on erityisen hienoa olla tukemassa Postia sen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström. 

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

*5.6.2020: Selvitys: Verkkokaupan kuljetusten päästöt eivät merkittävästi eroa muusta kaupasta 

Lisätietoa: Nesteen mediapuhelin puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00). 

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com