26 Syyskuu 2016

Mitä eroa on uusiutuvalla dieselillä ja perinteisellä biodieselillä - vai onko mitään?

Neste Oyj
Uutinen
26.9.2016

Mitä eroa on uusiutuvalla dieselillä ja perinteisellä biodieselillä - vai onko mitään?

P97-CA-D2- 044_30440.JPG

Vähäpäästöisempää, puhtaampaa ja tehokkaampaa kuin perinteinen biodiesel, paremmilla kylmäkestävyys- ja säilyvyysominaisuuksilla varustettuna. Moni autoilija ei tunne eroja Nesteen tarjoaman uusiutuvan dieselin ja perinteisen biodieselin välillä, vaikka kannattaisi.

Korkealaatuinen uusiutuva diesel (tunnetaan myös nimellä HVO eli Hydrotreated Vegetable Oil) ja perinteinen biodiesel (tunnetaan myös nimellä FAME eli Fatty Acid Methyl Ester) sekoitetaan usein toisiinsa. Ne ovat kuitenkin eri asioita, vaikka molemmat valmistetaan eloperäisistä biomassoista. Ne eroavat esimerkiksi valmistusprosessin sekä puhtauden ja laadun osalta.

Huippulaatuinen, HVO-tyyppinen Neste MY uusiutuva diesel on valmistettu pääosin jätteistä ja tähteistä. Valmistusprosessissa raaka-aineet puhdistetaan epäpuhtauksista ja vetykäsitellään korkeassa lämpötilassa. Lopputuloksena on tasalaatuinen, väritön, hajuton ja kemialliselta koostumukseltaan fossiilista dieseliä vastaava uusiutuva dieselpolttoaine, jota kutsutaan usein myös "kehittyneeksi biopolttoaineeksi" tai "toisen sukupolven biopolttoaineeksi".

Perinteinen ensimmäisen sukupolven FAME-tyyppinen biodiesel taas valmistetaan esteröimällä kasviöljyjä tai rasvoja. Esteröintiprosessi rajoittaa heikkolaatuisten tai epäpuhtaiden raaka-aineiden, kuten jätteiden ja tähteiden käyttöä. Myös perinteisten biopolttoaineiden laatu vaihtelee käytetyn raaka-aineen mukaan.

Tutustu Neste MY
uusiutuvaan dieseliin

Vain uusiutuvaa dieseliä voi käyttää sellaisenaan

Vaikka kummatkin biopohjaiset polttoaineet auttavat korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla ja vähentävät näin globaaleja ilmastopäästöjä, vain uusiutuvaa dieseliä voi käyttää korkeina pitoisuuksina dieselseoksissa tai jopa sellaisenaan kaikissa dieselmoottoreissa.

Uusiutuvan dieselin käyttö suurina pitoisuuksina ja sellaisenaan tuli Euroopassa helpommaksi uuden EN 15940 -standardin myötä. Yhdysvalloissa tuotteen käyttö korkeina pitoisuuksina on ollut mahdollista jo pidempään johtuen dieselin laatuvaatimuksista, jotka ovat erilaiset kuin Euroopassa.

Fossiilinen diesel ja uusiutuva diesel ovat kemialliselta koostumukseltaan hiilivetyjä, kun taas perinteinen ensimmäisen sukupolven biodiesel on esteri, jota kaikki moottorit eivät kestä. Perinteisen biodieselin käyttö rajataankin dieselin EN 590 -polttoainestandardissa enimmillään 7 prosenttiin. Tätä suuremmat pitoisuudet saattavat aiheuttaa ongelmia, mm. polttoainejärjestelmän kumi- ja muoviosien vaurioitumista tai karstaa moottorin polttoainesuuttimiin. Lisäksi perinteinen biodiesel kykenee sitomaan itseensä vettä, mikä voi aiheuttaa herkemmin biokasvustoa polttoainetankkiin varastoinnin aikana. 

Perinteinen biodiesel saattaa lisäksi sisältää raaka-aineista tai tuotantoprosessista johtuvia epäpuhtauksia. Moderni autotekniikka ja entistä kehittyneemmät moottorit vaativat huomattavasti aiempaa enemmän polttoaineen laadulta.

Ei erikoisvaatimuksia autolle, kestää kylmää ja säilytystä

Neste uusiutuvan dieselin käyttäjän ei tarvitse pelätä epäpuhtauksista johtuvaa mikrobikasvustoa, joka saattaisi tukkia auton polttoainesuodattimia. Neste uusiutuvan dieselin käyttö ei myöskään lisää auton huoltotiheyttä tai esimerkiksi öljynvaihtotarvetta, kuten jotkut perinteiset biopolttoaineet saattavat tehdä. Sen käyttö ei vaadi mitään muutoksia auton polttoainejärjestelmiin auton iästä tai merkistä riippumatta. Se on otettavissa käyttöön saman tien.

Neste uusiutuva diesel on tehty kylmiin, jopa arktisiin oloihin. Ominaisuuksiltaan se vastaa parhaita fossiilisia dieseleitä. Autoilijan ei tarvitse pelätä auton jättävän tien päälle kovimmillakaan talvipakkasilla.

Neste uusiutuvan dieselin korkea setaaniluku, 75-95, tarkoittaa, että polttoaine palaa puhtaasti ja auton moottori saa siitä enemmän tehoja irti. Se myös helpottaa auton moottorin käynnistymistä kylmässä ja vähentää polttoaineen kulutusta etenkin kaupunkiajossa.

Perinteisen biopolttoaineen setaaniluku on tyypillisesti 50-60. Sen kylmäkestävyys ja säilyvyys ovat uusiutuvaa dieseliä huomattavasti heikompia; kylmäkäytettävyysongelmia on havaittu jo +5 °C lämpötilassa.

Puhtaampi ilma sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti

Vaikka sekä uusiutuvan dieselin että perinteisen biodieselin kasvihuonekaasupäästöt ovat fossiilista dieseliä pienemmät, uusiutuva diesel on tässäkin suhteessa parempi vaihtoehto.

Uusiutuvaa dieseliä 100-prosenttisena seoksena eli sellaisenaan käyttämällä voidaan tehokkaimmin vähentää liikenteen hiilipäästöjä ja tukea globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi Nesteen vuonna 2015 tuottaman uusiutuvan dieselin avulla vähennettiin ilmaston lämpenemistä aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä 6,4 miljoonalla tonnilla. Se vastaa puolta koko Suomen liikenteen vuotuisista hiilidioksidipäästöistä.

Neste uusiutuvan dieselin käyttö vähentää myös hiukkas-, hiilivety- ja typen oksidipäästöjä. Nämä pakokaasupäästöt vaikuttavat eritoten paikalliseen ilmanlaatuun. Siten uusiutuva diesel on oiva valinta myös polttoaineeksi kaupunkiolosuhteisiin, kuten busseihin, jätteenkuljetukseen, pelastuslaitosten kalustoon ja vastaaviin käyttökohteisiin.

Uusiutuvalla dieselillä ja perinteisellä biodieselillä on siis paljon eroja: kyseessä ovat oikeastaan täysin erilaiset polttoaineet. Koska uusiutuva diesel on ominaisuuksiltaan perinteistä biodieseliä puhtaampaa, laadukkaampaa sekä kylmää ja varastointia kestävämpää, korostuvat uusiutuvan polttoaineen hyödyt autolle, autoilijalle sekä ilmastolle erityisesti silloin, kun kyseistä polttoainetta käytetään sellaisenaan: 100-prosenttisena.