7 Maaliskuu 2018

Tasa-arvo ei synny itsestään - Hyvää naistenpäivää!

Opin vastikään, että ensimmäinen kasvihuoneilmiön tunnistanut tieteentekijä oli yhdysvaltalainen Eunice Newton Foote. Hänen vuonna 1856 julkaisema artikkelinsa havainnollisti, kuinka lisääntynyt hiilidioksidimäärä ilmakehässä johtaa maapallon lämpötilan kohoamiseen. Käytännössä Eunice Foote tunnisti koko maailmaa koskettavan uhan, jonka torjuminen on nyt Nesteen liiketoiminnan ydin.

Modernin ilmastotieteen perustajana pidetään kuitenkin irlantilaista John Tyndallia, joka julkaisi vastaavanlaisia loppupäätelmiä kolme vuotta myöhemmin. John Tyndall oli mies. Eunice Foote oli nainen.

Historia on samankaltaisia tarinoita pullollaan. Mutta niin on nykyaikakin. 

Todellista tasa-arvoa tuskin on saavutettu vielä missään maailman maassa, eikä ehkä kovin monessa yrityksessäkään. Nesteellä halutaan olla tässäkin asiassa edelläkävijöitä. Meille tämä on ennen kaikkea oikeudenmukaisuuden ja arvovalintojen kysymys, mutta uskon, että tasa-arvolla on myös taloudellisia vaikutuksia. Ne kulttuurit, maat ja yritykset, jotka ovat aiemmin ymmärtäneet, että jokaisella ihmisellä on sukupuolesta riippumatta lähtökohtaisesti yhtä paljon annettavaa yhteiskunnan joka osa-alueella, ovat kukoistaneet nopeimmin.

Neste päivitti omat tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevat periaatteensa vuoden 2016 lopussa. Olemme vuosittain valinneet jonkin teeman, jonka kautta erityisesti keskitymme tasa-arvotyöhön. Vuonna 2017 tarkastelimme erityisesti rekrytointiprosesseja. Käytännössä se tarkoittaa, että kahdesta yhtä pätevästä ehdokkaasta valitaan se, joka edustaa kyseisessä ammatissa vähemmistöä. Tämä ei ole enemmistön syrjintää, vaan kulttuurimme ja toimintaedellytystemme kehittämistä.

Ulkopuolisen toimijan tekemä selvitys osoitti, että Nesteellä sukupuoli ei vaikuta urakehitykseen  ja että naiset ja miehet saavat suunnilleen samaa palkkaa. Mutta olisi väärin väittää, että olemme saavuttaneet tavoitteemme. Työn on jatkuttava, ja olemme laajentamassa tasa-arvoon liittyvien asioiden seurantaa myös Suomen ulkopuolisiin toimipisteisiimme.

Me Nesteellä haluamme huolehtia monimuotoisesti tasa-arvosta, emme hyväksy syrjintää missään muodossa. Työ tasa-arvoisen työyhteisön eteen on yhtiön menestystekijöistä huolehtimista. Naistenpäivä antaa myös mahdollisuuden huomioida saavutuksia ja osoittaa arvostusta kollegoille sukupuolesta riippumatta. Erinomaista naistenpäivää! 

matti_lievonen
Matti Lievonen
Toimitusjohtaja, Neste