25 Kesäkuu 2019

Monimuotoisuuden vaaliminen vaatii sekä sanoja että tekoja

Our people celebrating Pride 2019

Ihmisoikeudet kuuluvat poikkeuksetta meille kaikille, yhdenvertaisesti. Näin me uskomme Nesteellä ja sen mukaisesti toimimme joka päivä, kaikissa toimipisteissämme, ympäri maailman. Nesteellä ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, seksuaalisesta suuntautumisestaan, vakaumuksestaan, tai muusta henkilöön liittyvästä seikasta. Työntekijöidemme monimuotoisuus on vankkumaton osa rikasta kulttuuriamme, sekä ehdoton voimavara. 

Monimuotoisuus tekee meistä paitsi kansainvälisen toimijan, myös varteenotettavan alan suunnannäyttäjän. Liiketoiminnan kasvun taustalla ovat motivoituneet, intohimoiset, eri alojen rautaiset ammattilaiset. Olemme ehdottoman ylpeitä jokaisen työntekijämme meille mukanaan tuomasta ajattelutavasta, osaamisesta, näkemyksistä ja mielipiteistä yhteisellä matkallamme eteenpäin. 

Jatkaessamme kasvua yhä nopeammin ja rohkeammin, myös monimuotoisuus  työntekijöissämme kasvaa. Se on voimavara, mikä mahdollistaa innovatiivisen ja rohkean tekemisen tulevaisuudessakin. Sitä on vaalittava, niin töissä kuin yksityiselämässämme.

Haluamme varmistaa, että jokainen työntekijämme kokee olonsa turvalliseksi ja pystyy parhaaseen mahdolliseen suoritukseen hyvässä ja toisiamme arvostavassa ilmapiirissä. Hyväksytään toisemme sellaisena kuin olemme, niin työyhteisössä kuin sen ulkopuolella.  Se on myös osa työhyvinvointia.

Monimuotoisuudesta mukaan ottamiseen ja hyväksymiseen 

Monimuotoisuuden vaalimisella ei kuitenkaan yksinään rakenneta erinomaisen työkulttuurin pohjaa. Erilaisuuden hyväksyminen on sanoja, mutta ennen kaikkea myös tekoja ja välittämistä.

Mukaan ottaminen ja osallistaminen ovat toimintamalleja, joiden avulla voimme varmistaa, ettei monimuotoisuuden puolesta liputtaminen jää vain kauniiksi ajatukseksi. Ketään ei tulisi kohdella eriarvoisesti tai sulkea minkään henkilöön liittyvän seikan johdosta. Omia vakiintuneita toiminta- ja ajatusmalleja onkin hyvä pysähtyä tutkailemaan aika ajoin varmistaakseen, hyväksyykö monimuotoisuuden ja noudattaako todella mukaan ottamisen toimintamallia niin töissä kuin vapaa-ajallakin.    

Mukaan ottaminen on oltava yhtä merkittävä osa arkeamme kuin monimuotoisuuden puolesta puhumisenkin. Kuka tahansa voi sanoa arvostavansa kollegan erilaisuutta, mutta vaatii huomattavasti enemmän  osoittaa  arvostuksensa myös tekoina.

Omasta tavastaan tehdä ja olla, niin töissä kuin vapaa-ajallakin, saa ja pitää olla ylpeä. Kun samalla muistamme tunnistaa ja kannustaa kollegaa, rakennamme työyhteisöä ja sitä kautta yhteiskuntaa, jossa arvostetaan ja hyödynnetään jokaisen ainutlaatuisia  vahvuuksia.

Hannele Jakosuo-Jansson
Hannele Jakosuo-Jansson
Henkilöstö-, hankinta- ja turvallisuusjohtaja, Neste