9 Huhtikuu 2018

Neste selvitti: vain reilu kolmannes pyrkii vähentämään liikkumisesta aiheutuvia päästöjä ‒ “yhden ihmisen hyvä teko on pisara meressä”

Neste Oyj Uutinen 9.4.2018

Suomalaiset uskovat, että liikenteen päästöjen vähentäminen on tärkeää, mutta harva pyrkii itse aktiivisesti pienentämään liikkumisestaan syntyviä päästöjä. Peräti 92 % Nesteen paneelikyselyyn* vastanneista pitää liikenteen päästöjen vähentämistä erittäin tai jonkin verran tärkeänä. Jopa 77 % uskoo, että he itse voivat vähentää päästöjä omilla toimillaan. Kuitenkin vain reilu kolmasosa (37 %) vastaajista on pyrkinyt vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään viimeisen vuoden aikana.

Avointen kommenttien perusteella tehokkain tapa vähentää omia päästöjä on ajaa vähemmän tai suosia julkista liikennettä, polkupyöräilyä ja kävelyä. Kuten eräs kyselyyn vastanneista toteaa: “kaikki turhat rallaamiset pois”.

Yli puolet (51 %) ei ole kuitenkaan pyrkinyt vähentämään liikkumisestaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä viimeisen vuoden aikana. Ne, jotka eivät usko voivansa vaikuttaa liikenteen päästöjen vähentämiseen, pitävät päästöjen pienentämisen esteinä usein haja-asutusalueiden haasteita, yhden ihmisen toimien vähäistä merkitystä tai vain yleisesti tiedon puutetta.

“Pakko on kulkea omalla autolla ne reissut, kun jonnekin menee. Haja-asutusalueella ei ole valinnan vaihtoehtoja”, “yhden ihmisen hyvä teko on pisara meressä” tai “ei ole tietoa”, kyselyyn vastanneet kertovat. Lisäksi osa vastaajista on ymmärtänyt, että päästöjen vähentämiseksi tarvitaan myös omaa tahtoa: “tuo on ehkä väärin sanottu, etten voi vaikuttaa, tottahan toki voin, mutta teenkö niin…”

Yhä useampi pitää liikenteen päästöjen vähentämistä tärkeänä

“On ymmärrettävää, että haja-asutusalueilla päästöjen vähentäminen on vaikeampaa kuin kaupungeissa, joissa on helpompi kulkea esimerkiksi julkisilla kulkuvälineillä. On kuitenkin ilahduttavaa, että melkein kaikki eli 92 % kyselyyn vastanneista piti liikenteen päästöjen vähentämistä tärkeänä. Teimme samanlaisen kyselyn** 1,5 vuotta sitten, ja siinä 78 % vastaajista koki tärkeäksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Suunta on siis oikea. Kyselyjen tulokset vahvistavat myös havaintoamme siitä, että kuluttajat ja varsinkin nuoret ovat entistä ympäristötietoisempia ja toivovat puhtaampia vaihtoehtoja liikenteeseen”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen Suomen toiminnoista vastaava johtaja Sam Holmberg.

*) Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 297 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1 988, vastausprosentti 15 %) 16.‒23.2.2018 välisenä aikana.
**) Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 295 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1 960, vastausprosentti 15 %) 4.‒11.11.2016 välisenä aikana.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Sam Holmberg, johtaja, Marketing & Services -liiketoiminta-alue Suomi, Neste, puh. 050 458 4078

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com