20 Kesäkuu 2018

Neste voittaa arvostetun turvallisuuspalkinnon Alankomaissa

Nesteen urakoitsijat antoivat kiitosta yrityksen turvallisuuskulttuurista äänestämällä Nesteen VOMI Safety Awardin saajaksi.
 

VOMI Safety Award -palkinto myönnetään joka vuosi Alankomaissa työturvallisuudessa onnistuneelle yritykselle, perustuen urakoitsijoiden palautteeseen, sekä puolueettoman juryn arviointiin. Neste Netherlands B.V:ssä työskentelevän työnjohtajan, Hanno Schoutenin mukaan, jo pelkkä kolmen parhaan joukkoon sijoittuminen oli suuri kunnianosoitus: “Se, että saamme tunnustusta urakoitsijoiltamme, ja että he kokevat olonsa turvalliseksi tarjoamassamme työympäristössä, on jo itsessään palkinto.”

Juryn mukaan, urakoitsijat painottivat vastauksissaan mukavaa työilmapiiriä, sekä molemminpuolista luottamusta Nesteen omien sekä urakoitsijoiden ammattilaisten välillä. Esiin nousi useasti yhdessä tekeminen, joka onkin omiaan luomaan turvallista työympäristöä. Hannon mukaan toisen ammattitaidon kunnioittaminen on avainasemassa yhteistyötä tehdessä. “Jos nosturinkuljettaja kokee, että asian voi hoitaa tehokkaammin eri tavalla, kuuntelemme häntä. Tärkeintä ei ole jyrätä muiden yli omilla päätöksillä, vaan töiden hoitaminen parhaalla mahdollisella tavalla,” Hanno selventää.

Hanno uskoo myös selkeän ja jyrkän hierarkian puuttumisen olevan merkittävä osa turvallisen työympäristön luomista. Heidän työpaikallaan viestintä ei liiku vain ylhäältä alaspäin, vaan vuorovaikutus tapahtuu kaikkiin suuntiin. “Työnjohtomme uskoo rehellisen ja rakentavan palautteen antamiseen työntekijöille ja yhteistyökumppaneille, mutta kannustamme myös muita antamaan palautetta meille. On ehdottoman tärkeää kuunnella, mitä työntekijöillä on sanottavana,” Hanno täsmentää.

Mitä tällaisen palkinnon saaminen siis tarkoittaa Nesteelle? Hanno uskoo, että onnittelut ovat paikallaan koko yhtiölle, työturvallisuuskulttuurin onnistuneesta jalkauttamisesta. Henkilökohtaisesti palkinto edustaa Hannolle sitä, että organisaatio on oikealla polulla. “Palkinto toimii kannustimena meidän koko porukallemme, ja voimme hyödyntää sitä tällä matkallamme. Sillä sitä turvallisuus on, matka. Tästä aiheesta ei voi koskaan tietää kaikkea, ja meidän tuleekin kehittää itseämme tällä saralla joka ikinen päivä.”

Hanno ei ole vielä päättänyt mihin palkinto sijoitetaan, mutta se on varmaa, että pokaali asetetaan johonkin näkösälle, josta mahdollisimman moni voi sitä ihailla.  

 

Hanno Schouten surprising employees with the news that they have won the VOMI Safety Award

Hanno Schouten yllättää työntekijät iloisilla uutisilla, kertomalla että he ovat juuri voittaneet VOMI Safety Awardin.