25 Marraskuu 2019

Neste selvitti: lähes 70 % yrityspäättäjistä kokee sosiaalisen vastuun jäävän yrityksissä liian vähälle huomiolle

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 25.11.2019 klo 8

Nesteen teettämään kyselyyn* vastanneista suomalaisista yrityspäättäjistä valtaosa (87 %) kertoo vastuullisuuden olevan vahva osa yrityksensä strategiaa. Ainoastaan 6 % kokee, ettei vastuullisuus ole kilpailuetu yritykselle. 

“Vastuullisuus näyttää olevan monissa yrityksissä tärkeä arvo, joka nähdään keskeisenä osana liiketoimintaa. Silti kyselyyn osallistuneista vastaajista vain selvästi alle puolet (38 %) kertoi yrityksensä tekevän parhaillaan vastuullisuuteen liittyvää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Vastuullista liiketoimintaa parantavat konkreettiset teot vaativat kuitenkin usein yhteistyötä. Me Nesteellä haluamme kannustaa yrityksiä rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta yhdessä ennakkoluulottomasti – niin Suomessa kuin globaalisti”, Nesteen vastuullisuusjohtaja Salla Ahonen kertoo.

Sosiaalinen vastuu jää liian vähälle huomiolle

Kyselyssä selvitettiin myös yrityspäättäjien näkemyksiä yhteiskuntavastuun eri osa-alueista: mihin yritykset ottavat kantaa, missä ne kaipaavat eniten tukea ja mitkä vastuullisuuteen liittyvät ilmiöt nähdään suurimpina uhkina Suomen tulevaisuudelle. Vastausten perusteella yritysten strategiat huomioivat vahvimmin ympäristövastuun (84 %), sitten taloudellisen vastuun (61 %) ja vähiten sosiaalisen vastuun (58 %). Jopa 68 % vastaajista kokee sosiaalisen vastuun saavan yrityksiltä liian vähän huomiota.

“Vastuullisuuden käsitteessä on hienoa sen jatkuva kehittyminen. Nykyään siinä ei ole enää kyse pelkästään ympäristö- tai ilmastoasioista, vaan myös ihmisistä. Todellisuudessa ihmiset ovat ne, jotka saavat konkreettisen muutoksen aikaan. Nämä eivät ole toisistaan irrallisia asioita. Esimerkiksi ilmastonmuutoksella on suuria vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntiin sekä päinvastoin. Se, että lähes 70 % suomalaisista yrityspäättäjistä kokee, että sosiaaliset ongelmat eivät saa tarpeeksi huomiota, on myös hieman huolestuttavaa. Myös yritysten osallistuminen erilaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin on tärkeää”, Ahonen jatkaa.

Suurimpana uhkana Suomen tulevaisuudelle kyselyssä nähtiin nuorten syrjäytyminen (51 %). Seuraavina tulivat talouden negatiivinen kehitys (35 %) ja ilmaston lämpeneminen (34 %). 

Avoimissa vastauksissa korostui yritysten yhteiskuntavastuun merkityksen ymmärtäminen, kuten eräs kyselyyn vastannut yrityspäättäjä kuvaili: “Yritykset eivät ole muusta maailmasta irrallaan, tai sitä niiden ei pitäisi olla. Yritysten tulee ottaa nykyistä huomattavasti oma-aloitteisemmin ja aktiivisemmin vastuuta oman yrityksen toiminnasta ja teoista muulle ympäristölle, ihmisille ja yhteiskunnalle kotimaassa ja globaalisti.”

Neste kutsuu kumppanit, asiakkaat ja toimittajat tekemään konkreettisia tekoja yhdessä Journey to Zero -sivustolla. 

*) Kysely toteutettiin 3 649 suomalaiselle yrityspäättäjälle 15.-21.11.2019 välisenä aikana, ja siihen vastasi 2,7 % eli 94 yrityspäättäjää eri kokoisista yrityksistä. Kysely toteutettiin sähköpostitse. 

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja, (vt.)

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com