20 Kesäkuu 2018

Neste mukana mittavassa Treesearch tutkimusalustassa Ruotsissa

Neste Oyj Lehdistötiedote 20.6.2018 klo 10.00

Uusi tutkimusalusta Treesearch aloitti toimintansa Ruotsissa toukokuun lopulla. Se on Ruotsin tähän asti suurin investointi metsäperusteisten materiaalien ja kemikaalien tutkimukseen sekä osaamisen kehittämiseen. Neste on yksi aktiivinen partneri tässä pitkäjänteisessä, laajassa tutkimusohjelmassa.

Treesearch jatkaa Wallenberg Wood Science Centerin (WWSC) työtä ja panostus on yli miljardi Ruotsin kruunua kymmenen vuoden aikana. Korkeakoulujen, teollisuuden, yksityisten säätiöiden ja valtion yhteistyön ansiosta Treesearch muodostaa maailman johtavan avoimen tutkimusympäristön. Se luo pohjan tuleville metsäinnovaatioille ja vaikuttaa biotalouden kehittymiseen.
Neste on yksi maailman suurimmista toimijoista biopolttoaineissa. Lisäksi se on noteerattu toiselle sijalle maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalla.

“Uskomme, että monet tulevaisuuden vastuullisista ratkaisuista tulevat metsästä. Meille Treesearch on yksi tapa lisätä tutkimustyötä työtä vaihtoehtojen löytämiseksi fossiilisille raaka-aineille”, sanoo Lars Peter Lindfors, Nesteen teknologiajohtaja.

Noin 250 jatko-opiskelijaa tekee tutkimuksensa alustalla. Se on merkittävä määrä ottaen huomioon, että Ruotsissa on nykyään noin 70 aktiivista metsäteollisuuden jatko-opiskelijaa.

Pyrkimyksenä on erityisesti houkutella ja kehittää nuoria tutkija lahjakkuuksia ja yhdistää perustutkimus yritysvetoiseen tutkimukseen. Osatavoitteena on lisäksi nostaa tutkimuksen tasoa ja laajuutta ja sitä kautta kehittää metsäteollisuutta.

“Pelkkä tutkimus ei ratkaise vastuullisuus haasteita. Innovaatioiden käyttöön ottaminen todellisuudessa vaatii lisää korkeakoulujen ja teollisuuden yhteistyötä. Treesearch on juuri sellainen areena, jossa innovaatioista tulee todellisuutta, ja siksi on tärkeää olla mukana”, Lindfors jatkaa.

Tutkimus voi pitkällä tähtäimellä johtaa jalostettujen metsäpohjaisten tuotteiden tuotannon lisääntymiseen, mikä voi tarjota ympäristön kannalta järkeviä vaihtoehtoja nykyisille fossiilisille materiaaleille sekä aivan uusia käyttöalueita materiaaleille.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Lars Peter Lindfors, teknologiajohtaja, Neste, puh. 050 458 3605

Neste Oyj

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com 

Tietoja Treesearchista

Treesearchin taustalla ovat Ruotsin kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu KTH, Chalmersin teknillinen korkeakoulu, Linköpingin yliopisto, Keski-Ruotsin yliopisto, Lundin yliopisto sekä teollisuuden toimijat, kuten Neste, BillerudKorsnäs, Stora Enso, Holmen, SCA, Svea skog, Södra, Tetra Pak, Ahlström-Munksjö sekä Vinnova BioInnovationin kautta ja Kunt ja Alice Wallenbergin säätiö.