26 Maaliskuu 2014

Liikenteen päästöt osana uusia ilmastotavoitteita

Julkaistu Liikenne

Artikkeli

Vaikka Euroopan unionin osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä vähenee koko ajan, se on yhä merkittävämpi edelläkävijä ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseen tähtäävissä toimenpiteissä.

Euroopan komission esittämänä uutena tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi uusiutuvan energian käytölle aiotaan asettaa sitova 27 prosentin EU-tason tavoite.

Tänä päivänä noin viidennes EU-alueen kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu liikenteestä – ja määrän uskotaan jatkossa kasvavan. Liikenteen päästöihin puuttuminen onkin tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, sillä liikenteessä ei juuri ole olemassa päästöttömiä ratkaisuja kuten muilla sektoreilla. Euroopan komission ehdotuksessa Euroopan unionin tuleviksi ilmastotavoitteiksi liikennettä ei kuitenkaan erikseen mainita. Käytännössä liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan monia eri toimenpiteitä ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

”Tarvitaan ajoneuvokannan uudistamista, kehittyneiden biopolttoaineiden ja sähköautojen käytön lisäämistä, uudenlaisia liikennejärjestelyitä sekä liikennejärjestelmän tehokkaampaa käyttöä”, arvioi VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund.

Nylundin mukaan henkilöautojen energiatehokkuudessa – mikä automaattisesti vähentää päästöjä – on vielä paljon parantamisen varaa. Raskaassa liikenteessä eniten hiomista löytyy logistiikasta.

Eturistiriidat hiertävät

Euroopan komission nyt ehdottamia tavoitteita ei ole vielä lyöty lukkoon. Lähivuosien eurooppalaiset ja globaalit linjaukset ja päätökset saattavat vaikuttaa niihin.

”EU:n kannattaisi sitoa ilmastollinen kunnianhimonsa globaaliin kehitykseen. Tällöin päästötavoitteet voivat elää sen mukaan, syntyykö globaali ilmastosopimus vai ei”, sanoo Aalto-yliopiston energiatalouden professori Sanna Syri.

”Parhaillaan käydään neuvotteluja kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi vuoden 2015 lopussa. Siihen pitäisi saada mukaan entistä enemmän teollisuusmaita ja kaikki tärkeimmät kehittyvät maat.”

”Valitettavasti eri maiden intressit menevät pahasti ristiin, ja neuvottelut junnaavat paikoillaan.”

Keskeinen Päästökauppa

Yksi EU:n keskeisistä työkaluista on hiilidioksidin päästökauppa. Kaupan piiriin kuuluvat suuret teollisuus- ja energiantuotantolaitokset tarvitsevat päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia, joita ne voivat ostaa ja myydä. Yksi päästöoikeus vastaa yhtä hiilidioksiditonnia.

”Teknisesti EU:n päästökauppajärjestelmä toimii hyvin. Tosin taloudellisen taantuman takia markkinoilla on nyt liikaa päästöoikeuksia.”

Puutteistaan huolimatta päästökauppa on monien asiantuntijoiden mielestä uskottavasti toimiva kansainvälinen ilmastopoliittinen ohjauskeino. Erilaisia päästöihin tai energiatehokkuuteen pohjaavia alueellisia kauppajärjestelmiä onkin viime vuosina perustettu esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa.

Maailman suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Kiina ilmoitti äsken aloittavansa pilottihankkeen alueellisen päästökauppajärjestelmän testaamiseksi. Jos sellainen saadaan aikaiseksi, hiilivuoto eli paljon päästöjä tuottavan tuotannon siirtäminen Kiinaan toivottavasti vähenee.

Tiedä myös tämä

  1. Maailman kasvihuonekaasupäästöt kasvavat vuosittain pari prosenttia, vaikka ne pitäisi pikaisesti saada vähentymään. Ratkaisevassa asemassa on globaali ilmastosopimus, joka sisältää valtioita velvoittavat päästörajat, ja jota koetetaan saada aikaiseksi Pariisissa ensi vuonna.
  2. Neste Oilin mielestä erityisesti kehittyneet biopolttoaineet tarvitsevat tulevaisuudessa oman päästövähennystavoitteensa, jotta alan kehitys ja investoinnit etenisivät. Sisämarkkinoiden yhtenäisyys edellyttäisi tavoitteista sopimista EU-tasolla.
  3. Neste Oilin vuonna 2013 tuottamalla NEXBTL:llä vähennettiin tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä 4,8 miljoonaa tonnia mikä vastaa 42 % liikenteen tuottamista päästöistä Suomessa.