20 Elokuu 2018

Miksi yritysten kannattaa kiinnostua yhdenvertaisuudesta?

Tänään käynnistyy Elinkeinoelämän keskusliiton koordinoima #EISYRJI-kampanja, jossa myös Neste on mukana kumppanina. Kampanjan tarkoituksena on kiinnittää huomiota syrjinnän eri muotoihin työelämässä ja miettiä yhdessä, miten työelämän yhdenvertaisuus varmistetaan jokaiselle. Yrityksille se on mahdollisuus ottaa vahvasti kantaa työsyrjintää vastaan.

Vaikka yhdenvertaisuuden toteutumisesta säädetään jo laissa, työsyrjinnän kitkemiseksi tarvitaan myös tietoisuuden lisäämistä ja aktiivista kehitystyötä yrityksissä. Myös Neste on valinnut monimuotoisuuden yhdeksi kehitysalueekseen, ja olemme sitoutuneet edistämään syrjimätöntä työkulttuuria.

Uskon, että tulevaisuus rakennetaan monimuotoisuudelle. Se on merkittävä kilpailuetu liiketoiminnassa sekä kilpailtaessa parhaasta mahdollisesta henkilöstöstä. Siksi yritysten kannattaa kiinnostua yhdenvertaisuudesta. Nesteellä ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, vakaumuksestaan, seksuaalisuudestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvässä vastuullisuustyössämme valitsemme tiettyjä painopistealueita tasa-arvosuunnitelman täytäntöönpanoa varten. Olemme keskittyneet esimerkiksi tasa-arvoon rekrytointiprosessissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kahdesta yhtä pätevästä ehdokkaasta valitaan se, joka edustaa kyseisessä ammatissa vähemmistöä. Tasa-arvosuunnitelman toteuttamista valvoo myös Nesteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä.

Olen myös ylpeä voidessani kertoa, että ulkopuolisen konsultin tekemä vuosia 2009‒2016 koskeva henkilöstötietojen analyysi osoitti, että sukupuoli ei vaikuta urakehitykseen Nesteellä. Esimerkiksi naisten osuus esimiehistä on noussut pitkäjänteisesti jo vuodesta 2006 lähtien, ja tällä hetkellä naisista esimiehinä toimii lähes yhtä suuri osuus kuin miehistä. Nesteen globaalin liiketoimintamallin myötä yhtiössä on nykyisin aiempaa enemmän tiimejä, joissa sukupuolet sekä maat ovat monipuolisesti edustettuina. Lisäksi olemme syventämässä tasa-arvoon liittyvien asioiden seurantaa myös Suomen ulkopuolella sijaitsevissa toimipaikoissa.

Työelämässä jokainen ansaitsee tulla kohdelluksi reilusti, ilman pelkoa syrjinnästä. Myös meillä Nesteellä on vain yksi tapa kohdata toinen ihminen ‒ tasa-arvoisesti. Yhdenvertaisuuden varmistaminen ja tasa-arvoinen työelämä vaativat kuitenkin jatkuvaa ajen työtä, ja siihen tarvitaan koko organisaation yhteistä panosta. Haastankin muiden yritysten lisäksi myös omat työntekijämme mukaan kehittämään monimuotoisempaa ja yhdenvertaisempaa työelämää. Se on vastuullista toimintaa meille kaikille, meidän kaikkien hyväksi.

Hannele Jakosuo-Jansson
Hannele Jakosuo-Jansson
Henkilöstö-, hankinta- ja turvallisuusjohtaja, Neste