19 Syyskuu 2016

Fossiileille kyytiä – mitä autoilija tankkaa huomenna?

Car

Kivikausi ei päättynyt siihen, että kivet olisivat loppuneet. Sen sijaan ihminen alkoi ymmärtää metallien päälle. Tämä sama pätee öljyyn, joka ei aiempien povausten vastaisesti olekaan loppumassa vielä pitkään aikaan.

Sen sijaan yhä kunnianhimoisemmat ilmastopoliittiset tavoitteet yhdistettynä energia-alan murrokseen sekä eri moottoriteknologioiden kehitykseen ovat tuoneet meidät pisteeseen, jossa yhä suurempi osuus fossiilisista polttoaineista ajoneuvojen käyttövoimana korvataan uusiutuvilla energiamuodoilla.

 

Tutustu uusiutuviin
polttoaineisiimme

 

Neste ei ole ainoa aiheesta kiinnostunut yhtiö. Erilaisia tulevaisuudenkuvia teknologioiden kilpailukyvystä ja tulevasta menestyksestä ovat viimeaikaisissa selonteoissaan maalailleet niin autonvalmistajat, energiayhtiöt kuin riippumattomat tutkimuslaitoksetkin.

Monelle toimijalle kysymys on varautumisesta edessä oleviin muutoksiin, kun taas toiset haluavat olla aktiivisesti luomassa uutta tulevaisuutta. Keskeisiä huomioita on ainakin kolme: 

Sähkö tulee ja yksityisautoilussa sen merkitys kasvaa

Sähkö tulee ja yksityisautoilussa sen merkitys tulee olemaan ajan myötä merkittävä. Akkujen kehityksen ja halpenemisen sekä sähköautokannan ennustetun kasvun perusteella laajempi läpimurto saattaa tapahtua jo vuoteen 2025 mennessä. Jopa perinteisiä polttoaineita tarjoavat asemat ovat alkaneet tarjota latauspisteitä sähköautoille.

Toistaiseksi sähköautojen yleistymisen edellytyksiin kuitenkin vaikuttaa hankintahinnan ja toimintavarmuuden lisäksi myös oma sähköntuotantomme pohja. Vähähiilisen sähköntuotannon yleistyessä myös sähköautojen tarjoamat ympäristöhyödyt kasvavat.

Polttomoottori ei ole katoamassa

Vaikka etenkin henkilöautoliikenteessä vaihtoehtoisten teknologioiden kirjo vähitellen kasvaa, raskaan liikenteen puolella polttomoottorille ei helposti löydy korvaajaa. Sille, mitä polttomoottoreihin syötetään, löytyy kuitenkin vaihtoehtoja.

Jo nyt dieselautoon voi tankata 100 prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistettua dieseliä, joka jätteistä tai tähteistä tuotettuna mahdollistaa jopa 90 % pienemmät hiilidioksidipäästöt fossiiliseen dieseliin verrattuna. Biokaasullakin on roolinsa, joskin suhteessa rajallisempi.

Autoilijoista tulee päättäjiä

Arvovalintamme eivät rajoitu vain uuden auton ostohetkeen, vaan niitä tehdään myös suoraan polttoainepumpulla. Sääntelyllä on uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotossa keskeinen merkitys, mutta kuluttajien kasvava tietoisuus ja valinnan vapaus tulevat nousemaan yhä keskeisemmiksi liikkumisen ympäristövaikutuksia määritteleviksi tekijöiksi.

Kuten kaikilla muillakin toimialoilla, tulevaisuutta ei tule sanelemaan yksi ainoa ratkaisu, vaan vaihtoehtoja tulee olemaan useita ja niitä voi todennäköisesti käyttää myös yhdistelminä.

Joten mitä tankkaamme huomenna? Vastaus on: yhä enemmän sähköä, uusiutuvia polttoaineita ja biokaasua. Myös fossiilisia polttoaineita tullaan käyttämään vielä pitkään, mutta niiden rooli tulee vääjäämättä kääntymään laskuun, kunhan maailmanlaajuinen sitoutuminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ei horju. 

Tulevaisuus ei kuitenkaan ole vain ilmastotavoitteita asettavien valtioiden ja hallitusten varassa. Yhä suurempaan rooliin nousee vastuullisia vaihtoehtoja valitseva autoilija. 

 

Sami Jauhiainen Neste strategia strategiajohtaja
Sami Jauhiainen
Strategiajohtaja
Neste Oyj