29 Elokuu 2018

Lakiluonnos biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta tukee investointeja puhtaaseen liikenteeseen

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on ihmiskunnan suurimpia haasteita, eikä meillä ole mahdollista tehdä siinä pelkästään helppoja valintoja. Liikenteenkin päästöjä tulee väistämättä leikata. Hallituksen tuore lakiluonnos biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta on tässä merkittävässä asemassa, sillä se vähentää päästöjä välittömästi tässä ja nyt. Jakeluvelvoite luo ennakoitavan lainsäädäntökehikon, joka on edellytys uusille kotimaisille investoinneille kestäviin polttoaineisiin ja puhtaaseen liikenteeseen.

Hallitus on tuomassa eduskuntaan lakiluonnosta liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta. Se on jatkoa vuonna 2007 säädetylle jakeluvelvoitelaille, jonka kautta on säädetty jakeluvelvoitteet vuosille 2008–2020. Uudessa laissa säädetään jakeluvelvoitteet vuoteen 2030 asti, ja velvoitetasoa nostetaan odotetusti hallituksen Energia- ja ilmastostrategiassa päätettyyn 30 prosenttiin.

Viimeiset kymmenen vuotta markkinoilla on siis vallinnut lainsäädännöllinen varmuus, joka on kannustanut yrityksiä investoimaan Suomeen satoja miljoonia euroja ja luomaan lukemattomia uusia työpaikkoja biopolttoaineosaamiseen ja niiden tuotantoon. Olemmekin tässä nyt maailman ehdotonta kärkeä. Samaan aikaan ja yhdessä Ruotsin kanssa olemme myös näyttäneet tietä Euroopassa liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Kunnianhimoinen jakeluvelvoite kannustaa niin Nestettä kuin muitakin alan toimijoita investoimaan kestäviin biopolttoaineisiin. Pitkäjänteisellä lainsäädännöllä luotu kysyntä lisää tarjontaa ja tuo markkinoille useita toimijoita. Konsulttiyhtiö Pöyryn työ- ja elinkeinoministeriölle tekemän selvityksen mukaan suomalaiset toimijat ovat suunnitelleet jo nyt miljoonan biopolttoainetonnin lisäkapasiteetin rakentamista Suomeen ja 1,6 miljoonan tonnin lisäkapasiteetin rakentamista ulkomaille. Se on merkittävä lisäys ottaen huomioon tämän hetkisen tuotantokapasiteetin, joka on reilut puoli miljoonaa tonnia.

Ilmastonmuutoksen vastaisella kamppailulla on useimmiten jonkinlainen hintalappu. On ilmiselvää, että uusiutuvista raaka-aineista valmistetut biopolttoaineet ovat kalliimpia kuin fossiiliset polttoaineet. On myös selvää, että vaikka sähköautot lisääntyisivät nopeastikin, polttomoottorilla käyvät ajoneuvot ovat merkittävässä asemassa teillämme vielä pitkään. Onkin järkevää ottaa käyttöön ratkaisuja, joilla voidaan leikata nopeasti myös olemassa olevan ajoneuvokannan päästöjä.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurimpia uhkia, eikä meillä ole mahdollista tehdä vain helppoja valintoja. Ilmastonmuutoksen torjunta ja muutoksen jälkeiseen maailmaan sopeutuminen vaatii monia erilaisia ratkaisuja, joista osa tulee olemaan edelläkävijöille suuria mahdollisuuksia. Selvitäksemme näistä haasteista yhä useamman yrityksen on uskallettava investoida ilmastoystävällisiin tulevaisuuden ratkaisuihin. Olennaista on myös tunnustaa, että tekemättä jätetyt päästöleikkaukset ja ilmastopäätökset kasvattavat ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset kustannukset kestämättömiksi.

Tutustu liikenteen uusiutuviin ratkaisuihin

Ilkka Räsänen
Ilkka Räsänen
Yhteiskuntasuhdejohtaja, Neste