15 Maaliskuu 2017

Planet second?

Tätä kirjoittaessa 133 maata 197 allekirjoittaneesta on ratifioinut Pariisin ilmastosopimuksen. Suomen osalta sopimus astui voimaan joulukuussa, ja uusia valtioita tulee sen piiriin jatkuvasti. Yhteinen tahtotila on vakaalla pohjalla. Ja silti moni on viime aikoina esittänyt saman huolestuneen kysymyksen: mitä jos maailman toisiksi suurin päästöjen tuottaja ja talouden suunnannäyttäjä, Yhdysvallat, jättäytyisi uuden presidenttinsä johdolla ympäristövastuun ulkopuolelle – America first, planet Earth second?

Ajatus on sietämätön.

Monet merkit osoittavat, että se on myös aiheeton. Ilmastonmuutosta ei peruuteta yksittäisen valtion tai ihmisen puheilla. Myös Yhdysvallat on pullollaan julkisia ja yksityisiä toimijoita, kaupunkeja ja yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen ja monesti jopa perustavat liiketoimintansa sille.  

Fortune 500 -yhtiöistä valtaosa on asettanut tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tai uusiutuvan energian käyttöönottamiseksi. Näitä tavoitteita palvelemaan on syntynyt valtava määrä yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu toisten yritysten päästöjen vähentämisen mahdollistamiseen.

Neste voidaan laskea tähän joukkoon. Viime vuonna asiakkaamme vähensivät uusiutuvan polttoaineen ansiosta kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 6,7 miljoonaa tonnia. Se vastaa noin 2,4 miljoonan auton vuosittaisia päästöjä ja ylittää reilusti Suomen kaikkien henkilöautojen vuosittaiset hiilidioksidipäästöt.

Uusiutuvien ratkaisujen menekki nojaakin vain osin sääntelyyn ja yhä useammin mahdollisuuksiin. Yritysten toimintaan vaikuttaa lopulta eniten tuotteiden loppukäyttäjien halu tehdä vastuullisia valintoja.

Yhä useampi meistä hahmottaa tekemiemme ympäristöä koskevien valintojen merkityksen.  Vastuulliset valinnat tekevät meistä halutumpia yhteistyökumppaneita ja työnantajia. Eikä kerrannaisvaikutuksia tarvitse pohtia kovin pitkälle, kun ollaan jo paljon, paljon isompien asioiden äärellä. Planet first.

Kaisa Hietala Blogi uusiutuva polttoaine
Kaisa Hietala
EVP, Renewable Products