13 Lokakuu 2014

Haasteita vastuullisuudessa - päättymätön matka?

Kirjoittanut Adrian R. Suharto
Julkaistu Blogi-kirjoituksia kategoriassa Vastuullisuus

Joudun aina puolustuskannalle, kun joku kysyy minulta, mitä teen Neste Oilissa. En voi syyttää siitä ketään, sillä palmuöljystä puhutaan lähes poikkeuksetta kielteisessä valossa. Vaikuttaa siltä, että huomion kohteeksi nousee aina jokin uusi ongelma. Toisinaan tuntuu, että ne eivät lopu koskaan.

Kaikesta huolimatta olen toiveikas. Huomautan aina pessimisteille, että olemme Neste Oilissa tietoisia palmuöljyn ongelmallisista puolista, mutta haluamme vaikuttaa toimialaan sisältä päin tekemällä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Vastuullisuus ei ole päätepysäkki, vaan jatkuvasti muuttuva matka, jonka varrella löydämme ratkaisuja toimialan ja tuotteiden vastuullisuuden parantamiseksi. Mielestäni olemme isona toimijana tarttuneet mahdollisuuteen olla mukana tekemässä toimialasta parempaa ja vastuullisempaa.

Palmuöljyn vastuullisuuden parantamisessa on jo saavutettu paljon, jos vertailukohdaksi otetaan vuosi 2005, jolloin RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) perustettiin. Nykyään sertifioidun palmuöljyn osuus kasvaa jatkuvasti ja toimiala avautuu vähä vähältä kansalaisjärjestöille ja muille kriittisille äänille. EU:n uusiutuvan energian direktiivi vuodelta 2008 oli ensimmäistä lainsäädäntöä, joka edellytti vastuullisuutta biopolttoainetuotannon pakollisena osana ja edisti myös palmuöljytuotteiden sertifiointia ja niiden tuontia EU:hun.

Eteenpäin yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa

Kansalaisjärjestöt pysyvät kriittisinä. Ne ovat järjestäneet viime vuosina valtavia kampanjoita, jotka ovat nostaneet esiin tosiasian, että metsäkato etenee sertifioinneista huolimatta. Sen ansiosta monet yhtiöt ovat tehneet metsäkatoa ja riistoa vastustavan sitoumuksen. Näin yhtiöt ovat ylittäneet sertifikaattien ja kansallisten sekä kansainvälisten lakien asettamat vaatimukset. Toimimalla yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa nämä yhtiöt - Neste Oil mukaan lukien - sitoutuvat poistamaan toimitusketjustaan metsäkatoa ja riistoa edistävät tekijät. Näin ollen kansalaisjärjestöillä on tärkeä asema vastuullisuuden turvaamisessa ja sen varmistamisessa, että sertifikaatteja ei oteta itsestäänselvyyksinä.

Kansalaisjärjestö Finnwatch lähestyi meitä tehdessään raporttia suomalaisten yhtiöiden palmuöljyn käytöstä, sillä he halusivat vierailla erään raaka-ainetoimittajamme (IOI) luona. Sovimme vierailusta heidän kanssaan saadaksemme uuden näkökulman työvoimaan liittyviin asioihin. Vaikka monet Finnwatchin löydöksistä olivatkin kielteisiä, ne ovat äärimmäisen arvokkaita toimialan kehittämisen kannalta. Olemmekin sitoutuneet seuraamaan, että meitä, toimittajaa, tapaukseen liittyviä sertifiointitahoja ja muita oleellisia sidosryhmiä koskevat korjaavat toimenpiteet toteutetaan.

Ostojen lopettaminen ei ole ratkaisu - jatkuvan kehityksen vaatiminen on

Finnwatchin raportti julkaistiin Helsingissä syyskuussa. Tiedotustilaisuudessa Finnwatchin edustaja Sonja Vartiala totesi, että järjestö ei toivo meidän lopettavan ostoja IOI:lta, vaan että tekisimme yhteistyötä IOI:n kanssa heidän toimintansa parantamiseksi. Tärkeä ja tervetullut näkökulma! Vuoropuhelu paikallisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa on osoittanut, että meidän on parempi olla aktiivisesti mukana toimialalla pikemminkin kuin tavoitella palmuöljyn poistamista toimitusketjustamme.

Palmuöljytoimiala on Aasialle tärkeä ja vaatii kehitystä

Aasiassa on paljon kehittyviä maita, joissa talouskasvu on hoipertelevaa. Indonesiassa palmuöljytoimiala tuo suoraa hyötyä yhteiskunnalle. Jopa Maailmanpankki on todennut, että palmuöljyyn liittyvä kasvu voisi olla ratkaisu köyhyyteen noilla alueilla. Tarvitaan kuitenkin vastuullista kehitystä. Moni Aasian maa ymmärtää, että taloudellisesti ja sosiaalisesti huonoilla toimintatavoilla on ennen pitkää kielteisiä seurauksia yhteiskunnalle, esimerkiksi vastuuttomasta teollisuudesta aiheutuvaa saastumista, sosiaalisia konflikteja, epätasa-arvoa ja metsäpaloista aiheutuvaa terveydelle haitallista savua.

Henkilökohtaisesti uskon, että aktiivinen osallistumisemme vastuullisena ostajana on ensisijaisen tärkeää vastuulliselle palmuöljytuotannolle. Olemme tähän mennessä pystyneet yhteistyöhön kaikkien eri sidosryhmien kanssa, mukaan lukien esimerkiksi paikalliset kansalaisjärjestöt, valtionhallinnot, toimittajat ja erilaiset yhdistykset. Meitä pidetään hyvänä toimijana ja yhteistyökumppanina. Teemme kovasti töitä tämän maineen ylläpitämiseksi ja sitoudumme jatkamaan matkaa vastuullisuuden tiellä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Adrian R. Suharto
Sustainability Manager Neste Oil Singapore Pte Ltd