16 Syyskuu 2014

Vastine Finnwatchin Neste Oilin hankintaketjua koskevaan raporttiin

Vastine

Finnwatch julkaisi 16.9.2014 suomalaisten yhtiöiden palmuöljynhankintaa koskevan raportin, jossa käsitellään myös Neste Oilin hankintaketjua. Raportissa nostetaan esille työelämän oikeuksien toteutumista koskevia puutteita malesialaisen palmuöljytoimittajamme, IOI Groupin, tilalla. Suhtaudumme raportissa esitettyihin väitteisiin erittäin vakavasti, sillä havaintojen mukainen toiminta ei vastaa vastuullisuutta koskevia periaatteita ja politiikkojamme.

Korjaavat toimenpiteet käynnissä

Saatuamme Finnwatchilta tiedot havainnoista, ryhdyimme välittömästi toimeen epäkohtien selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Olemme vaatineet IOI Groupilta selvityksen kaikista raportissa esitetyistä havainnoista. Olemme tavanneet toimittajan edustajia Kuala Lumpurissa 28.8. ja keskustelleet perusteellisesti Finnwatchin havainnoista. Vaadimme toimittajaa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, jotta työolot vastaavat RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) standardeja sekä vastuullisuuskriteerejämme mm. elämiseen riittävän palkan, siirtotyöntekijöiden aseman parantamisen ja järjestäytymisvapauden osalta.

Selvitämme yhdessä sertifiointijärjestelmien kanssa, kuinka auditointi työelämäkysymyksiä koskien on toteutettu ja vaadimme tarvittaessa toimenpiteitä auditointien laadun tarkkailemiseksi. Vaikutamme työhön RSPO:ssa ja ISCC:ssä sertifiointien kehittämiseksi ja kriteeristöjen tarkentamiseksi mm. elämiseen riittävän palkan ja siirtotyöntekijöiden oikeuksien tarkentamiseksi.

Esille nousseiden epäkohtien johdosta tehostamme työelämän oikeuksien valvontaa hankintaketjussamme muun muassa tiukentamalla entisestään toimittajille tehtäviä tarkastuskäytäntöjämme. Lisäksi käynnistämme riippumattoman kolmannen tahon kanssa kattavan selvityksen vierastyöläisten työoloista sekä työelämän oikeuksien toteutumisesta hankintaketjussamme.

Ylin johtomme tapaa IOI:n johdon lähipäivinä ja keskustelee Finnwatcin raportin havainnoista ja niiden korjaavista toimista.

Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa edistää vastuullisia toimintatapoja

Kansalaisjärjestöt tekevät arvokasta työtä epäkohtien esiin nostamiseksi ja vastuullisilla yrityksillä on tärkeä rooli epäkohtiin puuttumisessa globaaleissa hankintaketjuissa. Olemme tehneet yhteistyötä Finnwatchin kanssa tuoreen raportin koostamisessa sekä auttaneet Finnwatchia pääsemään IOI:n tilalle tekemään kenttähavainnointia. Olemme sitoutuneita vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen. Toteutamme Finnwatchin raportin havaintoja koskevaa jatkoselvitys- ja kehitystyötä yhteistyössä ulkopuolisen järjestön kanssa.

Tutustu Finnwatchin raporttiin.

Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden hankintaa koskevat periaatteet

Olemme sitoutuneet hankkimaan vain kestävästi tuotettuja raaka-aineita. Vaadimme kaikilta kumppaneiltamme vastuullista toimintaa sekä lakien ja kansainvälisten sopimusten noudattamista. Keskeiset vastuullisuusperiaatteemme on linjattu Neste Oilin Kestävän kehityksen politiikassa ja Neste Oilin Kestävän kehityksen periaatteissa biopolttoaineille.

Vastuullisuusperiaatteemme käytännössä

Vastuullisuusvaatimuksemme ovat osa sopimusehtojamme. Ulkopuoliset riippumattomat auditoijat tarkastavat hankintaketjumme säännöllisesti vuosittain. Epäkohtien ilmetessä vaadimme ensisijaisesti aina korjaavia toimenpiteitä ja teemme yhteistyötä toimittajien kanssa heidän toimintansa kehittämiseksi. Mikäli toiminnassa ei tapahdu parannusta ja toimittaja menettää sertifikaattinsa, toimitussopimus katkaistaan.

Lisätietoa palmuöljyn hankinnastamme löydät verkkosivuiltamme.

Lisätietoja:

Kaisa Hietala, Uusiutuvat polttoaineet liiketoiminnan johtaja, 0504584128

Järjestämme aihetta koskevan kyselytunnin Twitterissä tänään klo 14.00-14.30. Kysymyksiä voi osoittaa Neste Oilin tilille @nesteoilgroup.