9 Helmikuu 2012

Vastakkainasettelu kapeakatseista - Biopolttoaineteollisuudella ja elintarviketeollisuudella merkittäviä synergiaetuja

Neste Oil Oyj:n ja Raisioagro Oy:n yhteinen lehdistötiedote
9.2.2012 klo 15.00

Vastakkainasettelu kapeakatseista - Biopolttoaineteollisuudella ja elintarviketeollisuudella merkittäviä synergiaetuja

Neste Oil ja Raisio ovat jo vuosia etsineet mahdollisuuksia hyödyntää biopolttoaineteollisuuden raaka-aineina sivujakeita, jotka pohjautuvat suomalaiseen kasvinviljelyyn ja siihen nojaavaan elintarviketeollisuuteen. Tänään 9. helmikuuta yhtiöt järjestivät Helsingissä yhteisen Sivuvirroilla valtaväylille -seminaarin, jossa keskusteltiin muun muassa mahdollisuuksista hyödyntää uusiutuvien raaka-aineiden sivuvirtoja.

Yritysten yhteistyö on tähän asti keskittynyt suomalaiseen rypsiin, jonka rehu- ja elintarviketuotannosta ylijäävää öljyä Neste Oil on käyttänyt osana liikenteen päästöjä vähentävän uusiutuvan NExBTL-dieselin raaka-ainevalikoimaa.

Jatkossa yhtiöt näkevät mahdollisuuksia peltobiomassan nykyistä tehokkaammassa hyödyntämisessä. Rypsin öljysadon kasvattaminen sekä pelloilla syntyvän muun biomassan aiempaa tehokkaampi käyttö tukisivat sekä elintarvike- ja rehu- että biopolttoainetuotantoa.

"Todelliset innovaatiot syntyvät yhteistyöstä eri osaamisalueiden rajapinnoilla. Sellaisilla hankkeilla voidaan kehittää kestävää ruokaketjua ja tukea kestävää kehitystä kokonaisuudessaan", toteavat Raision toimitusjohtaja Matti Rihko ja Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen. 

Neste Oil Oyj

Hanna Maula
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Neste Oil, Lars-Peter Lindfors, teknologia- ja strategiajohtaja, puh. 050 458 3605
Raisioagro, Ilmo Aronen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, puh. 050 511 0081

Katso tiedotteen lopusta lisätietoja rypsin satoisuuden kehittämisestä, valkuaisainetuotannosta, oljen hyödyntämismahdollisuuksista ja mikrobiöljytuotannosta.

Lyhyesti Raisioagrosta

Raisioagro Oy on Raisio Oyj:n tytäryhtiö. Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Ruotsi, Venäjä, Ukraina, Puola ja Baltian maat. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 443,0 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee yli 1400 henkilöä.

Raisioagron vahvan osaamisen alueita ovat rehut, viljakauppa, valkuaisrouheet ja kasviöljyt, maatalouden tuotantopanokset sekä bioenergia. Raisioagro tarjoaa tuottajille merkittävän osan maatalouden pääostopanoksista, nyt myös kätevän ja vaivattoman verkkokaupan kautta. Yhtiö on aktiivisesti mukana suomalaisen ruokaketjun kehittämisessä kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen. Raisioagro kehittää myös uusia, innovatiivisia ratkaisuja tuottaa bioenergiaa peltobiomassasta.

Lyhyesti Neste Oilista

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana perättäisenä vuonna päässyt maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosuren (FFD) mukaan Neste Oili on yksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään kertovista yrityksistä.
Lisätietoja yhtiöstä www.nesteoil.fi ja NExBTL-dieselistä http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,11990,11993,12252.

***

Lisätietoja rypsin satoisuuden kehittämisestä, valkuaisainetuotannosta, oljen hyödyntämismahdollisuuksista ja mikrobiöljytuotannosta

Rypsin satoisuuden parantaminen hyödyttää sekä elintarvike- että biopolttoaineteollisuutta

Rypsin ja rapsin keskimääräinen viljelyala Suomessa on 2000-luvulla ollut keskimäärin 80 000 hehtaaria. Viljelyalan laajentamisen ohella keskeinen Suomen valkuaistuotannon lisäämisen keino on nykyisten lajikkeiden satoisuuden parantaminen. Tuoreen suomalaistutkimuksen*) mukaan rypsin valkuais- ja öljysatoa voidaan kasvinjalostuksella parantaa samanaikaisesti.

Boreal Kasvinjalostus, Neste Oil ja Raisioagro aloittivat vuonna 2011 rypsinjalostusprojektin, jonka tavoitteena on kehittää Suomeen öljyn ja valkuaisen tuotoltaan aiempaa satoisampia kevätrypsilajikkeita. Tavoitteena on satotason nostaminen 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä rypsin ja rypsin sukuisten kasvien geneettistä vaihtelua hyödyntämällä. Tähän mennessä projektissa on kerätty yli sata erilaista Brassica-sukuun kuuluvaa genotyyppiä eri puolilta maailmaa.

Kasvavat sadot lisäävät kiinnostusta rypsin viljelyyn, parantavat Suomen valkuaisomavaraisuutta ja edistävät rypsiöljyn saatavuutta myös uusiutuvan dieselin valmistusta varten.

*) Peltonen-Sainio, Jauhiainen, Hyövelä & Nissilä, 2011

Valkuaisaineomavaraisuutta tulee nostaa

Kotimaisen kotieläintuotannon kannalta rypsi ja sen lähisukulainen rapsi ovat tärkeimmät peltokasvit. Nykyisellään Suomen valkuaisomavaraisuus on vain noin 15 % ja EU-tasollakin se jää alle 30 %:n. Valkuaisomavaraisuuden lisäämisellä varmistetaan eläinperäisen elintarviketuotannon jatkuvuus poikkeusoloissa.

Oljen hyödyntämisessä potentiaalia

Suomen viljapelloissa muodostuu olkea noin 3 miljoonaa tonnia vuodessa ja sen bruttoenergian määrä on noin 10 terawattituntia. Vain pieni osa oljesta kerätään talteen joko kuivikkeeksi tai energianlähteeksi. Suomessa olkea hyödynnetään paljon vähemmän kuin monissa muissa maissa, kuten Tanskassa.

"Olki voitaisiin korjata pelloilta vähintään joka kolmas vuosi vaarantamatta peltojen sadontuottokykyä. Näin ollen yli miljoona tonnia olkea olisi vuosittain hyödynnettävissä raaka-aineena erilaisissa biologisissa prosesseissa", sanoo Raisioagron tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilmo Aronen.

Oljen tarjoama potentiaali kiinnostaa sekä Raisioagroa että Neste Oilia.

Neste Oilin mikrobiöljyhankkeet

Neste Oil rakentaa Porvoon Kilpilahden teknologiakeskuksen yhteyteen jätepohjaista mikrobiöljyä tuottavan koelaitoksen, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2012 jälkipuoliskolla. Kyseessä on Euroopan ensimmäinen koelaitos, joka tuottaa uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen käytettävää mikrobiöljyä jätepohjaisista raaka-aineista. Neste Oilin tavoitteena on laajentaa uusiutuvien polttoaineiden raaka-ainevalikoimaa, joka tällä koostuu useista kasviöljyistä, kasviöljytuotannon sivutuotteista sekä elintarviketeollisuuden eläinrasvajätteestä.

"Mikrobit voivat hyödyntää maatalouden sekä teollisuuden jätteitä ja sivutuotteita öljyn tuotannossaan. Esimerkiksi olkimassasta noin 10-13 prosenttia voidaan muuttaa mikrobiöljyksi, joka soveltuu erinomaisesti uusiutuvan NExBTL-dieselimme raaka-aineeksi. Neste Oilin tavoitteena on lisätä erilaisten jätteiksi, tähteiksi ja sivutuotteiksi laskettujen raaka-aineiden määrää raaka-ainehankinnassaan", sanoo Neste Oilin teknologia- ja strategiajohtaja Lars Peter Lindfors.

"Olkea prosessoitaessa mikrobiöljyn jalostuksessa syntyy myös arvokasta mikrobivalkuaista, jolle löytyy käyttöä Raisioagron rehuteollisuudessa. Koko tuotantoketjua ajatellen ruoan, rehun ja energian tuotannot eivät kilpaile toisiaan vastaan vaan tukevat toisiaan", jatkaa Ilmo Aronen Raisioagrosta.