1 Lokakuu 2009

Välimiesoikeus antoi päätöksensä Neste Oilin ja YIT:n urakkakiistassa

Välimiesoikeus on antanut päätöksensä Neste Oilin ja YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:n välisessä urakkakiistassa. Välimiesoikeus katsoi, että urakka ei valmistunut sovitussa ajassa YIT:stä johtuvista syistä ja velvoitti YIT:n maksamaan Neste Oilille sopimusten mukaiset viivästyssakot täysimääräisinä eli noin 6,5 miljoonaa euroa. Välimiesoikeus kuitenkin rajoitti YIT:n viivästysvastuun viivästyssakkojen enimmäismääriin rakennusalan yleisten sopimusehtojen perusteella. 
 
Lisäksi välimiesoikeus tuomitsi YIT:n maksamaan Neste Oilille 0,5 miljoonaa euroa korvausta laiminlyönnistä ilmoittaa Neste Oilille tiedossaan olleesta urakan viivästymisestä. YIT velvoitettiin myös maksamaan Neste Oilille muiden sopimusrikkomusten perusteella yhteensä noin 0,37 miljoonaa euroa.
 
Välimiesoikeus hylkäsi kaikki urakka-ajan pidentymiseen perustuneet YIT:n vaatimukset.
 
Välimiesoikeus velvoitti Neste Oilin maksamaan YIT:lle riidanalaisia urakkasaatavia noin 5,1 miljoonaa euroa. Neste Oil oli lisäksi pidättänyt YIT:n riidattomia urakkasaatavia tämän urakkakiistan ajaksi noin 3,6 miljoonaa euroa.
 
Yhtiöiden välinen kiista perustui Neste Oilin Porvoon öljynjalostamolle kesällä 2007 valmistuneen dieselin tuotantolinja 4:n mekaanisten asennustöiden taloudellisessa loppuselvityksessä syntyneeseen erimielisyyteen. Urakkakiista annettiin välimiesoikeuden ratkaistavaksi huhtikuussa 2008.
 
Neste Oil vaati YIT:ltä yhteensä 107 miljoonan euron korvauksia. Ne koostuivat urakan viivästykseen liittyvistä 38,5 miljoonan euron vahingoista sekä viivästymisestä seuranneista tuotannon menetyksistä johtuneista noin 68,5 miljoonan euron vahingoista. YIT esitti Neste Oilia kohtaan vastavaatimuksia noin 25 miljoonan euron edestä. Niiden pääasiallisena perusteena olivat urakassa suoritetut työt ja urakan pitkittymisestä johtuneet lisäkustannukset. Osapuolet kiistivät puolin ja toisin toistensa vaatimukset.
 
Välimiesoikeuden tuomio on lopullinen.
 
 
Neste Oil Oyj
Hanna Maula
viestintäjohtaja
 
 
Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 010 458 5350
 
 
Neste Oil lyhyesti
 
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 300 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
 
Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi saanut norjalaisen pankkikonserni Storebrandin yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen ja päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.