26 Elokuu 2014

Uusiutuva diesel voittaa sähköautot kokonaispäästöjen vertailussa

Artikkeli

Tuore selvitys paljastaa, että uusiutuva diesel menestyy hyvin päästövertailussa sähköautojen ja hybridien kanssa, jos tarkastelussa otetaan huomioon myös energiantuotannossa syntyvät hiilidioksidipäästöt.

Autoteollisuuden, öljy-yhtiöiden ja Euroopan komission tutkimuskeskuksen yhteistyönä valmistui hiljattain laaja selvitys, jossa tarkasteltiin 12 moottorivaihtoehdon sekä 17 erilaisen polttoaineen hiilidioksidipäästöjä.

Tutkittuja moottoreita olivat bensiini- ja dieselmoottori, hybridejä, täyssähköauto sekä polttokenno. Biopolttoaineista tutkimuksessa oli mukana 16 kasvi- ja jätevaihtoehtoa.

Vuoden 2010 automallien lisäksi arvioitiin millaiset päästöt tulevat olemaan vuoden 2020 moottoritekniikalla.

Selvityksessä otettiin huomioon ajon aikaisen päästöjen lisäksi polttoaineen valmistuksessa, jalostuksessa ja kuljetuksessa syntyvät hiilidioksidipäästöt. Tämä kokonaispäästö (well-to-wheels) kertoo, miten suuria ovat kulloinkin käytetyn moottorin ja polttoaineen yhdistelmän todelliset kasvihuonekaasujen päästöt. Sähköauto ei tuota lainkaan päästöjä ajon aikana, mutta sähkön tuotannossa saattaa syntyä suuriakin hiilidioksidipäästöjä.

Selvitys kertoo, että polttomoottorien kehittymisen ja biopolttoaineiden mahdollisuudet CO2-päästöjen vähentämiseen ovat jopa suuremmat kuin vaihtoehtoisten käyttövoimien.

Selvityksen mukaan biopolttoaineilla päästään helposti pienempiin CO2-päästöihin kuin sähköautolla, jonka akkuja ladataan EU:n keskimääräisellä tuotantotavalla tuotetulla sähköllä. Kun biopolttoaine poltetaan, muodostuvan hiilidioksidin katsotaan kiertävän ilmakehän kautta takaisin kasvien kasvun ainesosaksi, minkä vuoksi biopolttoaineen polton hiilidioksidi nollautuu elinkaaritarkastelussa.

Selvitys osoittaa uusiutuvan dieselin (HVO) olevan parempi vaihtoehto kuin perinteinen biodiesel (FAME) samasta raaka-aineesta tuotettuna.

Edelleen selvityksestä käy ilmi, että dieselauton päästöt ajon aikana ovat bensiinimallia alemmat, koska dieselmoottorin polttoaineenkulutus on pienempi moottorin paremman hyötysuhteen ansiosta.

Tähän saakka eurooppalaisessa autolainsäädännössä on tarkasteltu ainoastaan ajon aikaisia päästöjä. Tämän seurauksena autoteollisuudella ei tällä hetkellä ole kannustimia valmistaa ja markkinoida isoilla biopolttoainepitoisuuksilla tai sataprosenttisella biopolttoaineella käyviä autoja. Sen sijaan autoala saa merkittävää etua sähköautoista, vaikka sähkö olisi tuotettu kivihiilellä.

Jos energianlähdettä ja autoja tarkasteltaisiin yhtenä kokonaisuutena, biopolttoaineiden ominaisuuksia hyödyntävien autojen tarjonta kasvaisi todennäköisesti nopeasti.

EUCAR:n (Euroopan autoalan järjestö), CONCAWE:n (Euroopan öljyalan järjestö) ja Euroopan komission tutkimuskeskuksen (JRC) selvitys löytyy verkosta kokonaisuudessaan osoitteesta http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/jec-well-wheels-analyses-wtw.