26 Huhtikuu 2019

Tarvitsemme kaikkia keinoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi — voiko myös polttomoottori olla osa ratkaisua?

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 26.4.2019 klo 12

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi myös tieliikenteen päästöt on saatava laskuun välittömästi. Keinoja vähentää liikenteen päästöjä on monia, mutta voivatko polttomoottorit olla osa ratkaisua?

Sähköautot tulevat – mutta eivät aivan lähivuosina

“Sähköautot tulevat, ja se on hyvä asia. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan kaikkia mahdollisia ratkaisuja. Suomessa on yhteensä 2,6 miljoonaa polttomoottoriautoa, kun taas täyssähköautoja oli viime vuoden lopulla vasta noin 2 000. Koska autoilla on Suomessa myös verrattain korkea keski-ikä, emme voi laskea lähivuosien päästövähennyksiä pelkästään sähköautojen varaan”, kertoo Nesteen Head of Technical Services Markku Honkanen.

“Sähköistyvä liikenne tuo yhtälöön mukaan myös omat lisähaasteensa, joita on vielä vaikea arvioida. Kasvihuonekaasupäästöjä vertailtaessa pitäisi ottaa huomioon myös sähköautojen akkujen valmistuksen päästöt, jotka voivat olla huomattavia. Akkujen raaka-aineiden louhinta sekä varsinainen akuntuotantoprosessi vaativat paljon energiaa. On laskettu, että sähköautot muuttuvat fossilisella polttoaineella kulkevaa autoa vähäpäästöisemmiksi noin 60 000 kilometrin jälkeen. Ratkaisevaa on myös se, onko ajossa käytetty sähkö fossiilista vai uusiutuvaa”, Honkanen jatkaa.

Seuraavankin vuosikymmenen aikana suuri osa ajoneuvoista on dieseleitä

Suomen teillä liikkuu tällä hetkellä noin 750 000 dieselkäyttöistä henkilöautoa, ja neljännes ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli viime vuonna dieseleitä. “Fakta on, että seuraavankin vuosikymmenen aikana suuri osa Suomen teillä liikkuvista ajoneuvoista on dieseleitä”, Honkanen jatkaa.

Tällä hetkellä noin 70 % dieselin kulutuksesta tapahtuu raskaassa tieliikenteessä. “Dieselmoottoreiden ylivertainen kustannustehokkuus ja luotettavuus ammattikäytössä viittaa siihen, että raskaassa liikenteessä dieselille ei löydy haastajaa vielä huomattavasti pidempään aikaan. Tällä sektorilla dieselin kysynnän arvioidaan kasvavan edelleen ainakin vuoteen 2040 asti.”

Julkisessa keskustelussa on pohdittu mahdollisuutta kieltää uusien polttomoottorien myynti tulevina vuosina. Eräs juurisyy polttomoottoreiden ja etenkin dieseleiden kieltokeskusteluun ovat keskieurooppalaisten kaupunkien tiheästä liikenteestä johtuvat ilmanlaatuongelmat. Honkanen muistuttaa, että lähipäästöjen osalta dieselmoottorit ovat kuitenkin kehittyneet johdonmukaisesti parempaan suuntaan.

“Uusimmassa Euro VI -luokassa muutamien dieselautomallien typpioksidipäästöt on painettu käytännössä jopa nollaan. Myös pienhiukkasten määrä on kutistunut murto-osaan. Lisäksi on hyvä tietää, että Suomessa ei ole juurikaan paikkoja, joissa liikenteen päästöistä johtuvat ilman epäpuhtaudet nousisivat niille sallittujen raja-arvojen ylitse.”

Honkanen painottaa, että ilmanlaatu ja ilmastopolitiikka ovat eri asioita. “Meidän on oltava realistisia niiden keinojen suhteen, joita meillä on käytössä nimenomaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi polttomoottoreissa.”

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa myös polttomoottorit ovat osa ratkaisua

“Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, eikä yhtälö ole yksinkertainen. Tarvitsemme kaikkia keinoja sen pysäyttämiseksi. Biopolttoaineita käyttävät polttomoottorit ovat yksi näistä. Biopolttoaineet ovat kustannustehokas tapa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä tässä ja nyt, ja esimerkiksi Neste MY uusiutuvan dieselin avulla autoilija voi vähentää niitä jopa 90 % verrattuna fossiiliseen dieseliin”, Honkanen sanoo.

“Jo viidesosa suomalaisista dieselautoilijoista valitsee tankkiinsa Neste MY uusiutuvan dieselin niillä asemilla, joilla sitä on saatavilla. Tavoitteenamme on laajentaa sen saatavuutta edelleen, jotta yhä useampi voisi vähentää oman ajoneuvonsa ilmastopäästöjä jo nyt”, Honkanen jatkaa.

“Uusiutuvan dieselin avulla jokainen dieselauto voisi olla jo tänään osa sitä ratkaisua, jota tavoittelemme muilla vaihtoehdoilla kuin polttomoottoreilla ja vasta tulevan vuosikymmenen loppupuolella”, Honkanen lisää.

Neste kutsuu suomalaiset mukaan haastamaan tulevan hallituksen asettamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Avoin kirje ja valheenpaljastustesteistä koostettu video löytyvät sivustolta www.totuudenhetki.fi.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com