27 Maaliskuu 2019

Neste ja Åbo Akademi strategiseen yhteistyöhön ‒ odotuksena suomalaisen kilpailukyvyn vahvistaminen

Neste Oyj Lehdistötiedote 27.3.2019 klo 11.00

Neste ja Åbo Akademi ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen strategisesta yhteistyöstä. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa kummankin osapuolen kilpailukykyä sekä suomalaista kemianteollisuuden osaamista muun muassa kemiantekniikan, prosessitekniikan sekä bio- ja kiertotalouden alalla.

“Olemme todella innoissamme Åbo Akademin kanssa alkavasta yhteistyöstä. Uskomme vakaasti, että yhteiset innovatiiviset projektimme tulevat parantamaan suomalaisen kemianteollisuuden kilpailukykyä. Suomalainen kemianteollisuuden osaaminen on maailman huippua, ja uskon että yhdessä Åbo Akademin kanssa pääsemme hyödyntämään vahvuuksiamme uudella ja inspiroivalla tavalla”, kertoo Nesteen teknologiajohtaja Lars Peter Lindfors.

Innovaatioilla on keskeinen rooli Nesteen strategian toteuttamisessa, ja yhtiö lisää panostuksia innovaatioihin tavoitteenaan luoda yhdessä kumppaneidensa kanssa uusia läpimurtoja pitkän aikavälin kasvun pohjaksi. Kumppanuuksia ja uusia teknologioita tarvitaan, jotta Neste saavuttaisi tavoitteensa olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.

Nesteen vuosikymmenten aikana hioutunut laaja tutkimus- ja kehitysportfolio yhdistettynä Åbo Akademin kansainvälisestikin tunnustettuun erinomaiseen asemaan kemian- ja prosessitekniikan alalla ovat omiaan luomaan tukevan alustan, jonka päältä on luontevaa lähteä viemään suomalaista osaamista aiempaa pidemmälle, entistä rohkeammin.

"Neste edustaa yhtä suomalaisen teollisuuden menestystarinoista, tänä päivänä erityisesti biopolttoainealalla. Bioenergia, biomassojen jalostus ja biopolttoaineet ovat myös isosti Åbo Akademin tutkimuksen keskiössä. Nesteen kanssa olemme olleet jo pitkään yhteistyökumppaneita, ja tämän strategisen yhteistyömallin ja uuden tutkimusportfolion myötä aukeaa ovia uudenlaiseen ja pitkäjänteisempään tekemiseen, jonka uskomme hyödyttävän molempia osapuolia", sanoo Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen

Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja: Juha Leppävuori, R&D Partner and Consortia Manager, Neste, juha.leppavuori(at)neste.com, puh. 050 4581372; Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa, mikko.hupa(at)abo.fi, puh. 040 0630801

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com