8 Joulukuu 2020

Neste tuo uusiutuvan polttoöljyn markkinoille ensimmäisenä Suomessa ‒ tukena työkoneiden ja lämmityksen hiilijalanjäljen pienentämisessä

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 8.12.2020 klo 8

Neste tuo 100 %:sti uusiutuvista raaka-aineista valmistetun polttoöljyn markkinoille ensimmäisenä Suomessa. Tammikuun 2021 alusta lähtien rakentamisen, metsäkoneurakoinnin, maatalouden ja lämmityksen käyttöön soveltuvan Neste MY uusiutuva polttoöljy™ -tuotteen avulla yritys voi pienentää omia kasvihuonekaasupäästöjään koko tuotteen elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 %*, verrattuna fossiiliseen polttoöljyyn. Uusiutuva polttoöljy on Nesteelle merkittävä uusi avaus tieliikennekäytössä tutuksi tulleen uusiutuvan dieselin rinnalle. Se tukee osaltaan Suomen tavoitetta tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja edesauttaa päästövähennysten saavuttamista työkone- ja lämmityssektorilla.

“Olemme sitoutuneet vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme saaneet positiivisen vastaanoton uusiutuvan dieselin käytöstä tieliikenteessä, ja jo useampi sata kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä on valinnut sen käyttöönsä. Haluamme tukea myös muilla aloilla toimivia yrityksiä pienentämään omia päästöjään tarjoamalla heti käyttöönotettavan ratkaisun. Tämän vuoksi on hienoa, että voimme vastata asiakkaidemme toiveisiin tuomalla Suomen markkinoille vastuullisen polttoöljyvaihtoehdon”, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström. 

Neste MY uusiutuva polttoöljy on raaka-ainepohjaltaan ja päästövähenemältään verrattavissa tieliikenteessä käytettävään Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoaineeseen. Pienemmän hiilijalanjäljen lisäksi uusiutuvan polttoöljyn käyttö vaikuttaa myös lähipäästöihin vanhemmissa työkoneissa. Se soveltuu sellaisenaan olemassa olevaan työkonekalustoon, ja lisäksi sitä voidaan käyttää lämmityksessä.  

Ilmastotalkoissa tarvitaan myös työkoneita

Suomi on asettanut päästövähennystavoitteita myös työkoneille. Nykyisistä 2,5 miljoonan tonnin vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä tulisi leikata 20 % vuoteen 2030 mennessä**. Päästövähennyksistä hieman alle puolet tulee toteutumaan jakeluvelvoitteen avulla.

Vuoden 2021 alussa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite laajenee myös polttoöljyyn. Tarkoituksena on edistää biopolttoöljyn käyttöä kevyen polttoöljyn korvaamiseksi työkoneissa, kiinteästi asennetuissa moottoreissa ja lämmityksessä. Näin osaltaan voidaan täyttää Suomen omia sekä EU:n asettamia ilmastotavoitteita.

“On tärkeää, että lainsäädäntö Suomessa tukee vähäpäästöisemmän liikkumisen lisäksi vähäpäästöisempiä työmaita ja lämmitystä. Jakeluvelvoitteen johdosta vuosittain entistä suurempi osuus Suomessa myytävän polttoaineen, ja jatkossa myös polttoöljyn, valmistuksessa korvataan fossiiliset raaka-aineet ilmaston kannalta kestävämmillä raaka-aineilla. Kaikkia ratkaisuja tarvitaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta esimerkiksi sähköistäminen on työkoneiden osalta vielä alussa. Siksi uusiutuva polttoöljy sopii ratkaisuksi heti. Lisäksi, tuemme asiakkaitamme Neste MY uusiutuvalla polttoöljyllä saavutetun päästövähennyksen seurannassa ja kehitämme raportointia”, sanoo Pihlström.  

Neste MY uusiutuvaa polttoöljyä on vuoden 2021 aikana tarjolla sekä määrällisesti että maantieteellisesti rajoitetusti. Jakelu tehdään suoratoimituksena Nesteen Porvoon terminaalilta. 

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

**) Ympäristöministeriön KAISU-raportti: Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja 

Lisätietoa: Joni Pihlström, Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja, Marketing & Services -liiketoimintayksikkö, Neste. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa, ja 82 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi