19 Tammikuu 2021

Neste, Musti Group ja Scandic Trans pienentävät yhdessä eläintarvikekuljetusten hiilijalanjälkeä ‒ ilmastovaikutukset laskettavissa jopa yksittäisen lavan tarkkuudella

Neste Oyj, Uutinen, 19.1.2021

Suomen ja Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeketju Musti Group on ottanut käyttöön Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoaineen kaikissa Scandic Transin kuljetuksissa. Musti Groupin tavoitteena on vuoden 2021 loppuun mennessä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä varastojen ja myymälöiden välisessä toimitusketjussa 10-15 % vuoden 2019 tasosta. Neste MY uusiutuvan dieselin avulla Musti Group voi pienentää Scandic Transin toteuttamien kuljetusten hiilijalanjälkeä koko tuotteen elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 %*, verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön.

“Hiilijalanjäljen pienentäminen on meille tällä hetkellä yksi tärkeistä vastuullisuuden alueista. Liiketoimintamme nopean laajentumisen myötä logistiikan rooli kasvaa vuosi vuodelta merkittävämmäksi, ja samalla kasvavat toimitusten määrät, ajokilometrit sekä ilmastopäästöt. Olemme tutkineet erilaisia vaihtoehtoja vähäpäästöisiin kuljetuksiin ‒ meidän näkökulmastamme fossiilisen dieselin vaihtaminen uusiutuvaan vaihtoehtoon on nopein ja helpoin tapa vaikuttaa kuljetusten päästöihin olemassa olevalla kalustolla lyhyellä tähtäimellä”, sanoo Musti Groupin jakeluista vastaava johtaja Tuomas Lampinen.

Suomessa Musti ja Mirri -myymäläketjussa on tällä hetkellä 128 liikettä ja se ulottuu Helsingistä Rovaniemelle. 

Kuljetusten ilmastovaikutukset jopa yksittäisen lavan tarkkuudella

Neste kehitti yhdessä Scandic Transin kanssa raportointipalvelun, joka laskee kuljetusten kasvihuonekaasupäästöt jopa yksittäisen lavan tarkkuudella. Uutta palvelua käytetään Scandic Transin toteuttamissa Mustin kuljetuksissa. 

“Uusiutuvan dieselin käyttöönotto on meille ensimmäinen askel vähäpäästöisissä kuljetuksissa. Kehityksen seuraamisen kannalta meille on myös tärkeää, että kuljetusten ilmastovaikutuksista saadaan tarkkaa raportointia. Jokaisen kuljetuskumppanimme tulee pystyä tuottamaan päästöraportti ja osoittamaan suunnitelma päästöjen vähentämiseksi”, sanoo Lampinen. 

“Yhdessä voimme mahdollistaa vähäpäästöisemmät kuljetukset myös lemmikkieläintarvikkeille. Meille on myös tärkeää tukea kumppaneitamme päästöjen seurannassa. Yhdessä Scandic Transin kanssa kehittämämme raportointipalvelun avulla Musti voi seurata ja todentaa Neste MY uusiutuvalla dieselillä saavutetun päästövähennyksen suhteessa aiempaan fossiilisen polttoaineen käyttöön ja sitä kautta konkretisoida vastuullisten tekojen vaikutuksia”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoimintayksikön vastuullisia kumppanuuksia vetävä Heidi Peltonen. 

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Lisätietoa: Heidi Peltonen, Team Lead, Sustainable Partnerships, Marketing & Services -liiketoimintayksikkö, Neste. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00). 

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa, ja 82 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi