27 Helmikuu 2019

Nesteen pääomamarkkinapäivä 2019: kestävää kannattavaa kasvua ja kassavirtaa

Neste Oyj Lehdistötiedote 27.2.2019 klo 7

Neste järjestää vuoden 2019 pääomamarkkinapäivän tänään 27. helmikuuta Lontoossa. Tilaisuus koostuu toimitusjohtaja Peter Vanackerin ja talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Mäki-Kalan esityksistä, joissa käsitellään yhtiön strategiaa, markkinanäkymiä, kestävää kannattavaa kasvua sekä kassavirran tuottamista.

Uudistettu pitkän aikavälin strategia

Nesteen tavoitteena on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Uudistettu pitkän aikavälin strategia on suunniteltu viemään Nestettä eteenpäin nopeammin ja rohkeammin, jotta yhtiö voisi saavuttaa sekä vastuulisuustavoitteensa että kannattavan kasvun tavoitteensa.

Nesteen tavoitteena on:

  • Vähentää asiakkaidensa kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuoteen 2030 mennessä
  • Pienentää oman tuotantonsa hiilijalanjälkeä nopeammin kuin EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet velvoittavat
  • Laajentaa yhtiön lopputuotemarkkinoita lentoliikenteeseen ja polymeereihin
  • Tulla ratkaisujen tarjoajaksi kemiallisessa kierrätyksessä
  • Laajentaa yhtiön ainutlaatuista globaalia asemaa jäte- ja tähderaaka-aineissa
  • Jatkaa edelläkävijänä uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetissa vähintään 40 % markkinaosuudella
  • Tuottaa arvoa verrokkiyrityksiä paremmin

Uusiutuvien tuotteiden kasvu tapahtuu kolmessa vaiheessa:

Ensimmäinen vaihe muodostuu Nesteen uusiutuvista ratkaisuista tieliikenteeseen (Renewable Road Transportation). Tällä alueella kasvu jatkuu korkeakatteisena. Uusiutuvan dieselin kysynnän odotetaan nelinkertaistuvan tieliikenteessä noin 20 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Nykyisten jalostamojen tuotannon pullonkaulojen poistaminen lisää Nesteen uusiutuvan dieselin kapasiteettia 2,9 miljoonaan tonniin. Pullonkaulojen poistamisen jälkeen pystymme vastaamaan hyvin nykyiseen globaaliin kasvavaan kysyntään, ja jatkamme eri vaihtoehtojen etsimistä tuotannon muiden pullonkaulojen poistamiseksi. Aiemmin julkistettu Singaporen jalostamon tuotantokapasiteetin laajentaminen kasvattaa yhtiön kokonaistuotantoa lähes 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2022. Singaporen investoinnin lisäksi Neste vastaa jatkossakin asiakkaidensa kasvavaan uusiutuvien tuotteiden kysyntään lisäämällä kapasiteettia ja käytettävissä olevia raaka-aineita.

Lentoliikenteen uusiutuvista ratkaisuista (Renewable Aviation) koostuvassa toisessa kasvun vaiheessa Nesteen tavoitteena on kehittää Green Hub -konseptia ja ottaa johtoasema uusiutuvassa lentopolttoaineessa globaalisti. Uusiutuvalla lentopolttoaineella odotetaan olevan keskeinen rooli lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Neste neuvottelee useiden potentiaalisten ilmailualan asiakkaiden kanssa, ja yhtiön tavoitteena on tuottaa ensimmäiset kaupallisen mittakaavan erät jätteisiin ja tähteisiin pohjautuvaa uusiutuvaa lentopolttoaineita vuonna 2019.

Kolmas kasvun vaihe tulee uusiutuvista polymeereista ja kemikaaleista (Renewable Polymers & Chemicals), jotka mahdollistavat Nesteen uusiutuvien tuotteiden tuotannon täysimittaisen hyödyntämisen. Yli 50 % suurimmista kuluttajatuotteita valmistavista yhtiöistä on ilmoittanut, että niiden pyrkimyksenä on siirtyä fossiilisista kohti uusiutuvia ja kierrätettyjä muoveja vuoteen 2030 mennessä. Nesteen teknologia on osoittautunut toimivaksi tavaksi tuottaa polymeeriteollisuuden arvoketjuun soveltuvia drop-in-ratkaisuja. Yhtiö keskittyy teknologian kehittämisessä jätemuovien kemiallisen kierrätyksen ratkaisuihin. Neste tekee läheistä yhteistyötä kuluttajabrändien kuten IKEAn ja arvoketjun muiden kumppaneiden kanssa. Yhtiön tavoitteena on tuottaa ensimmäiset kaupallisen mittakaavan tuotantoerät vuoden 2019 aikana.

Öljytuotteissa Neste jatkaa toiminnallisen tehokkuuden parantamista ja vahvan rahavirran tuottamista. Porvoon ja Naantalin jalostamoiden viimeaikaisten investointien ansiosta Neste pystyy hyötymään  IMO:n laivapolttoaineen rikkipitoisuutta koskevasta lainsäädännön muutoksesta. Neste nostaa Öljytuotteiden lisämarginaalin tavoitettaan 10 %:lla. Tavoite perustuu päivitettyyn referenssimarginaalin laskentakaavaan.

Neste on perustanut toiminnallista tehokkuutta tukevan ohjelman, joka varmistaa kilpailukyvyn sekä uusiutuvissa että öljyliiketoiminnassa. Tätä varten on luotu kuusi strategista ohjelmaa, joihin kuuluvat esimerkiksi digitalisaatio ja tuotannon prosessien optimointi. Ohjelmien tavoitteena on parantaa vertailukelpoista liikevoittoa 100 miljoonalla eurolla vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tällä hetkellä yli 25 % Nesteen henkilöstöstä työskentelee innovaatioiden ja teknologian parissa. Neste lisää panostuksia innovaatioihin tavoitteenaan luoda yhdessä kumppaneidensa kanssa uusia läpimurtoja pitkän aikavälin kasvun pohjaksi. Innovaatio-ohjelman painopiste tulee olemaan skaalautuvien ja vastuullisten raaka-aineiden kehittämisessä sekä teknologioissa, joita tarvitaan, jotta Neste saavuttaisi tavoitteensa olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.

Nesteen 19.2. julkaistu uusi organisaatiorakenne on suunniteltu tukemaan uudistetun strategian toteuttamista. Uusi organisaatiorakenne tulee voimaan 1.5.2019.

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka pysyvät ennallaan

Nesteen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat velan osuus kokonaispääomasta (leverage) ja keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE). Ne pysyvät ennallaan. Tavoite velan osuudelle kokonaispääomasta on alle 40 %, ja ROACE-tavoite on 15 %. Yhtiön osinkopolitiikka pysyy myös samana. Yhtiö jakaa osinkona vähintään 50 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Esitysmateriaalit ja webcast

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit ovat saatavilla englanniksi osoitteessa www.neste.com/sijoittajat noin klo 14.30.

Tapahtumaa voi seurata myös verkossa osoitteessa www.neste.com/sijoittajat noin klo 14.30 lähtien.

Videotallenne esityksistä on saatavilla tapahtuman jälkeen osoitteessa www.neste.com/sijoittajat.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoa: Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com