19 Joulukuu 2018

Kolme syytä, miksi maailmassa tarvitaan biomuoveja

Neste Oyj Uutinen, 19.12.2018

Vaikka julkinen keskustelu pyörii yleisesti muoviin liittyvien haasteiden ja jopa uhkien ympärillä, on tärkeää muistaa, että maailmassa tarvitaan muovia moniin tarkoituksiin. Jotta muovia voitaisiin edelleen käyttää siellä, missä se on välttämätöntä, voisi ratkaisu moniin muoveihin liitettyihin ongelmiin löytyä vastuullisesti tuotetuista biopohjaisista muoveista. Tässä kolme kolme hyvää syytä, miksi biopohjaisia muoveja tarvitaan ja mitä hyötyä niistä on yhteiskunnalle:

 1. Ilmastonmuutoksen torjuminen vähentämällä riippuvuutta raakaöljystä
  Biopohjaiset muovit auttavat korvaamaan perinteisiä, raakaöljystä valmistettuja muoveja. Näin tekemällä muovia tuottavat ja käyttävät yritykset voivat vähentää samanaikaisesti sekä riippuvuuttaan raakaöljystä että kasvihuonepäästöjä. Biopohjaista muovia sisältävien tuotteiden hiilijalanjälki on pienempi kuin perinteisistä muoveista valmistettujen.

  Tiesitkö...? Nesteen uusiutuvista hiilivedyistä valmistettuja biopohjaisia muoveja voidaan käyttää vaikkapa autonosien, pakkausmateriaalien, kuluttajatuotteiden ja -elektroniikan sekä urheiluvälineiden valmistuksessa. 

 1. Muoviteollisuuden vastuullisuuden kehittäminen
  Maailmassa käytetään joka vuosi yhteensä 300 miljoonaa tonnia muovia. On tärkeää miettiä, missä muovi on aidosti tarpeellista ja missä sen käyttöä voitaisiin vähentää muun muassa siksi, että sitä päätyisi vähemmän meriin. Muovin käytön ja tuotannon odotetaan kuitenkin edelleen maailmanlaajuisesti kasvavan. Esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuus tarvitsevat muoveja, jotta tuotteiden turvallisuus käyttäjille voidaan taata. Muovipakkaukset auttavat vähentämään ruokahävikkiä, joka on WWF:n mukaan merkittävä humanitaarinen ongelma ja ilmastonmuutosta kiihdyttävä tekijä. Heidän mukaansa pois heitetty ruoka tuottaa noin 8 % kaikista ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Kaikki muovi ei siis ole pahasta – kunhan se ei päädy luontoon, vaan kierrätetään tehokkaasti.

  Tiesitkö? Nesteen uusiutuvista hiilivedyistä valmistettavat muovit sopivat elintarvikkeiden ja lääkkeiden pakkausmateriaaliksi, vaikka niiden raaka-aineina käytettäisiin jäte- ja tähderasvoja. Esikäsittelyprosessimme ja oma NEXBTL-jalostusteknologiamme yhdessä muovintuotannon prosessien kanssa poistavat biopohjaisten raaka-aineiden epäpuhtaudet kokonaan; lopputuote on siis täysin puhdas.

 1. Kiertotalouden vauhdittaminen ja muovin kierrätyksen tehostaminen
  Nesteen uusiutuvista hiilivedyistä valmistetut biopohjaiset muovit voidaan käyttää uudelleen ja lopulta myös kierrättää helposti niin nykyisiä mekaanisia kuin kehittyviä kemiallisiakin menetelmiä käyttäen. Tämä tukee ja jopa vauhdittaa muovin kiertoa ja auttaa ratkaisemaan globaalia muovijäteongelmaa.

  Tiesitkö...? Kun biopohjainen muovi lopulta poltetaan käyttöikänsä lopussa, ilmakehään ei vapaudu uutta fossiilista hiiltä, vaan uusiutuvaa, luonnosta peräisin olevaa, kiertävää hiiltä. Tämä auttaa pienentämään jätteiden polton ilmastovaikutusta.

Lisätietoa:

Neste ja biopohjaiset muovit

Mitä eroa on biopohjaisilla ja biohajoavilla muoveilla

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com