31 Tammikuu 2018

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oyj
Pörssitiedote
31.1.2018 klo 9.10


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi


Nesteen yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 5.4.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Nesteen hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen varapuheenjohtaja Matti Kähkönen valittaisiin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan uudelleen nykyiset jäsenet Martina Flöel, Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeber ja Marco Wirén. Raitio esitetään valittavaksi myös hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja uusiksi jäseniksi valittaisiin kemian insinööri Elizabeth (Elly) Burghout ja diplomi-insinööri Jari Rosendal. Uusien jäsenten lyhyet esittelyt ja kuvat ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

"Nimitystoimikunta arvioi, että Nesteen hallituksessa tarvitaan kansainvälisen liiketoiminnan tulosvastuullista johtamis- ja kehittämiskokemusta erityisesti yhtiön strategisilta painopistealueilta. Ehdotetussa hallituksessa tällaista osaamista on. Samalla nimitystoimikunnan ehdotus toteuttaa pyrkimystä aika ajoin uudistaa hallituksien kokoonpanoa siitä riippumatta, että Nesteen nykyhallitus on toiminut erittäin menestyksellisesti", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Timonen sanoo.

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan. "Haluan nimitystoimikunnan puolesta kiittää Jorma Elorantaa hänen strategisesta ja rakentavasta panoksestaan ensin hallituksen varapuheenjohtajana ja sitten kuusi vuotta puheenjohtajana. Työn jälki näkyy mm. siinä, että hänen puheenjohtajakaudellaan yhtiön markkina-arvo on yli kuusikertaistunut nykyiseen 14 miljardiin  euroon", Timonen sanoo.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei tehnyt esitystä hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään palkkioiden säilyttämistä ennallaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 6.9.2017. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, Suomen valtion edustajana ylijohtaja Pekka Timonen Työ- ja elinkeinoministeriöstä (nimitystoimikunnan puheenjohtaja), toimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, pääjohtaja Elli Aaltonen Kelasta sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta. Nimitystoimikunta teki hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten lukumäärää koskevat esitykset yksimielisesti.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.neste.com/fi

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Timonen, puh. 050 582 2284

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com/fi