14 Syyskuu 2016

Nesteen pääomamarkkinapäivä 2016: Luomme kannattavan kasvun seuraavaa aaltoa - osinkopolitiikka tarkistettu

Neste Oyj

Pörssitiedote

14.9.2016 klo 13.30

Nesteen pääomamarkkinapäivä 2016: Luomme kannattavan kasvun seuraavaa aaltoa - osinkopolitiikka tarkistettu

Neste järjestää vuoden 2016 pääomamarkkinapäivän tänään 14. syyskuuta Lontoossa. Tilaisuus koostuu johdon esityksistä, joissa käsitellään mm. yhtiön strategiaa, markkinanäkymiä ja kannattavan kasvun seuraavia askelia.

Strategia - valmiina konkreettisiin toimiin kannattavan kasvun seuraavassa aallossa

Nesteen menestys strategiansa toteuttamisessa perustuu yhtiön ainutlaatuisiin kilpailuetuihin. Strategiset tavoitteet pysyvät ennallaan: haluamme olla Itämeren alueen johtava toimija ja kasvaa globaaleilla uusiutuvien tuotteiden markkinoilla. Strategia asettaa suunnan yhtiön kasvulle ja omistaja-arvon luomiselle. Vahva brändi auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa, ja tuoreen tutkimuksen mukaan Nesteen brändiarvo on noussut merkittävästi.

Yhtiö pyrkii määrätietoisesti tuottamaan vahvaa kassavirtaa tukeakseen kasvua ja tuottavuutta parantavia investointeja, optimoidakseen velkarakennettaan ja varmistaakseen suotuisan osingonjaon.

Itämeren alueen johtava toimija

Neste on Itämeren alueen johtava vähähiilisten liikennepolttoaineratkaisujen toimittaja. Tämä on saavutettu erottuvalla asiakastarjoomalla, huippuluokan tuotantolaitoksilla sekä keskittymällä jatkuvaan toiminnan parantamiseen. Yhtiön ainutlaatuisessa tarjoomassa yhdistyvät sekä fossiiliset että uusiutuvat tuotteet. Neste jatkaa huippulaatuisten tuotteiden ja räätälöityjen ratkaisujen kehittämistä sekä asiakaskokemuksen parantamista palvelusuunnittelun ja digitalisoinnin kautta.

Neste jatkaa toimiaan lisäjalostusmarginaalin parantamiseksi. Lisämarginaalin tavoitetta on nostettu aiemmasta 5,0 dollarista barrelilta keskimäärin yli 5,5 dollariin barrelilta. Tämä saavutetaan suorituskyvyn tehostamisella, jossa keskitytään tuotantolaitosten luotettavuuteen ja jatkuvaan kehittämiseen, mikä sisältää strategisen One refinery -konseptin sekä tuottavuusinvestoinnit.  Lisäksi keskitymme turvallisuuden parantamiseen ja tiukkaan peruskunnossapidon hallintaan.

Globaali kasvu uusiutuvissa

Neste on globaali markkinajohtaja uusiutuvan dieselin markkinoilla, ja yhtiö on sitoutunut kehittämään merkittävää liiketoimintaa liikenteen ulkopuolisten uusiutuvien tuotteiden markkinoilla vuoteen 2020 mennessä. Neste on kehittänyt ainutlaatuisia kilpailuetuja joustavalla raaka-ainevalikoimalla, globaalilla toimitusketjulla ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyillä uusiutuvilla drop-in-ratkaisuilla. Yhtiö on rakentanut vahvan globaalin aseman jäte- ja tähderaaka-aineiden hankinnassa ja aikoo kehittää sitä entisestään kaupallisilla ja teknologisilla ratkaisuilla.

Neste näkee suuren potentiaalin monissa uusiutuvissa tuotesovelluksissa, kuten uusiutuvassa lentopolttoaineessa ja biopohjaisissa kemikaaleissa, joissa se voi tarjota asiakkailleen huomattavia etuja hiilijalanjäljen pienentämisessä. Neste on jo ilmoittanut kumppanuudesta IKEAn kanssa uusiutuvissa biopohjaisissa muoveissa ja käy keskusteluja myös joidenkin muiden johtavien globaalien brändien kanssa. Nesteen tavoitteena on, että uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnan myyntivolyymista 20 prosenttia tulee näistä uusista sovelluksista vuoteen 2020 mennessä.

Kolmen viime vuoden aikana Neste on kasvattanut pienillä investoinneilla uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteettiaan 2,0 miljoonasta 2,6 miljoonaan tonniin vuodessa. Neste pyrkii edelleen kasvattamaan uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiaan säilyttääkseen globaalin markkinajohtajuuden drop-in-ratkaisuissa. Yhtiö tutkii erilaisia vaihtoehtoja uuden kapasiteetin kasvattamisohjelmassa ja tiedottaa asiasta lisää vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Taloudelliset tavoitteet

Nesteen tärkeimmät taloudelliset tavoitteet ovat keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) ja velan osuus kokonaispääomasta, ja ne pysyvät ennallaan. Velan tavoiteosuus kokonaispääomasta on 25-50 % ja pitkän aikavälin ROACE-tavoite 15 %.

Nesteen osinkopolitiikka on tarkistettu. Yhtiö jakaa osinkoa vähintään 40 prosenttia vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Aiemman politiikan mukaan yhtiö jakoi vähintään kolmanneksen vertailukelpoisesta voitosta osinkoina.

Lyhyen aikavälin tulevaisuudennäkymät

Neste arvioi Öljytuotteiden viitemarginaalin olevan hieman alempi vuoden 2016 toisella puoliskolla kuin vuoden alkupuoliskolla, sillä globaalit tuotevarastot ovat tällä hetkellä korkealla tasolla. Porvoon jalostamon käyttöasteen arvioidaan olevan korkea, eikä merkittäviä huoltoseisokkeja ole suunniteltu.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2015 keskimääräisellä tasolla ja lisämarginaalin arvioidaan pysyvän vahvana. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita.

Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Vuosi on jatkunut hyvin, ja uskomme, että vuodesta 2016 tulee Nesteelle jälleen menestyksekäs.

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit ovat saatavilla englanniksi osoitteessa www.neste.com/sijoittajat noin klo 14.30.

Tapahtumaa voi seurata myös verkossa osoitteessa www.neste.com/sijoittajat noin klo 14.30 lähtien.

Videotallenne esityksistä on saatavilla tapahtuman jälkeen osoitteessa www.neste.com/sijoittajat.

Neste Oyj

Osmo Kammonen

Viestintä- ja markkinointijohtaja

Lisätietoja: Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2015 Nesteen liikevaihto oli 11 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää: neste.com