28 Kesäkuu 2010

Tasa-arvoista työyhteisöä rakentamassa

Neste Oilissa on viiden vuoden ajan seurattu tasa-arvon toteutumista työyhteisössä, minkä tuloksena on laadittu suunnitelma tasa-arvon edistämiseksi.

Tasa-arvon kehittymistä on seurattu pääasiassa henkilöstön rakennetietojen, palkkatilastojen ja henkilöstötyytyväisyyden perusteella.

Seuranta osoittaa, että viiden vuoden aikana naisten osuus esimiehissä sekä johdossa on kasvanut ja naisten osuus tehtäväkierroissa on ollut hyvällä tasolla. Sen sijaan naisten osuus koko henkilöstöstä ei ole kasvanut, vaan on pysynyt selvästi alle 30 prosentin tasolla.

Palkkojen kehitys on ollut myönteistä verrattaessa saman vaativuusluokan tehtävissä toimivien naisten ja miesten välisiä palkkoja. Yhtiö on suunnannut jo neljä kertaa erillisen palkkaerän tasa-arvon edistämiseen.

Tasa-arvotyötä jatketaan edelleen määrätietoisesti, tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Päätavoitteina on, että samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka. Myös yhteisten ammattien määrän toivotaan kasvavan, jolloin työtehtävien eriytyminen naisten ja miesten töihin vähenisi.