12 Toukokuu 2016

Suomen hallitus esittää muutoksia valtion omistajaohjauspolitiikkaan - omistusosuus Nesteen osakkeista laskisi

Neste Oyj
Pörssitiedote
12.5.2016 klo 17.30

Suomen hallitus esittää muutoksia valtion omistajaohjauspolitiikkaan - omistusosuus Nesteen osakkeista laskisi

Neste on 12.5.2016 saanut tiedon, että Suomen hallitus on linjannut talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa valtion omistajaohjauspolitiikkaa. Hallitus esittää strategisen intressin toteuttamiseksi uutta 33,4 prosentin alarajaa, jota sovelletaan Nesteeseen.

Valtioneuvoston kanslia omistaa tällä hetkellä 128 458 247 Nesteen osaketta, joka vastaa 50,1 prosentin osuutta osakkeista ja äänistä. Hallituksen esityksen mukaan Valtioneuvoston Kanslian osuus Neste Oyj:n osakkeista laskisi 50,1 prosentista 33,4 prosenttiin. Loput 16,7 prosenttia Valtioneuvoston Kanslian tällä hetkellä omistamista Nesteen osakkeista siirrettäisiin kehitysyhtiöön, jonka omistaa valtio.

"Omistusjärjestelyt ovat omistajan asia, ja yhtiön puolelta emme luonnollisestikaan näe asialle mitään estettä. Suunnitellulla valtion omistusosuuden muuttumisella ei ole vaikutusta Nesteen liiketoimintaan", sanoo Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta. 

Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä valtion omistajaohjauspolitiikkaa koskeva periaatepäätös yleisistunnossaan 13.5.2016. Omistusrajoista ja niiden muutoksista päättää eduskunta.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Mediayhteydenotot: Kaisa Lipponen, viestintäjohtaja, puh. 050 458 5044

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi