8 Marraskuu 2007

Rohkeutta ja realismia energiahaasteen ratkaisuun

Kuinka tyydyttää liikenteen kasvava energiantarve ja torjua samalla ilmastonmuutosta? Neste Oil on tarttunut toimeen omalla alueellaan.

Energiahaasteen ratkaisemisessa tarvitaan rohkeutta ja realismia

Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) arvioi maailman energiankulutuksen kasvavan 50 % vuoteen 2030 mennessä. Noin viidennes kasvusta tulee liikenteestä.

Liikenteen aiheuttamaa ympäristörasitusta voidaan vähentää monella tavalla:

  • tuottamalla puhtaampia polttonesteitä
  • kehittämällä joukkoliikennettä
  • parantamalla moottoriteknologiaa
  • ja kehittämällä yhdyskuntarakennetta.

Raakaöljytuotannon rajojen lähestyessä meidän on löydettävä puhtaampia biopohjaisia polttonesteitä ja kyettävä tuottamaan niitä suuria määriä. Ihmisten ja tavaroiden on voitava liikkua, ja siihen on oltava oikeus myös kehittyvien maiden ihmisillä.

NExBTL puhtainta saatavilla olevaa biodieseliä

Me Neste Oilissa teemme lujasti työtä voidaksemme vastata energiahaasteeseen. Olemme investoineet tuntuvia summia uusiutuvista raaka-aineista valmistettavan dieselin tuotekehitykseen ja tuotantokapasiteettiin. Laadukas biodiesel on yksi realistisimmista tavoista rajoittaa liikenteen ympäristövaikutuksia.

Neste Oilin kehittämä NExBTL on puhtainta saatavilla olevaa biodieseliä

  • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40-60 % ja parhaimmillaan jopa 80 % raakaöljystä valmistettavaan dieseliin verrattuna
  • parantaa ilmanlaatua alentamalla merkittävästi myös muita haitallisia pakokaasupäästöjä
  • toimii ongelmitta nykyisissä dieselmoottoreissa.

NExBTL on raaka-aineiltaan joustavin tähänastinen teknologia

 

  • valmistuksessa voidaan käyttää monia kasviöljyjä ja eläinrasvoja
  • tavoitteena käyttää tulevaisuudessa sellaisia raaka-aineita, joita ei voida käyttää ruuaksi. Esimerkiksi Varkauteen on yhdessä Stora Enson kanssa rakenteilla koelaitos, jossa biodieselin raaka-ainetta on tarkoitus tehdä metsien hakkuutähteistä.

Kasviöljyistä palmuöljyn saatavuus on tällä hetkellä parhain, ja se on oikein viljeltynä tuotteen elinkaaren ajalta laskettujen kasvihuonekaasupäästöjen kannalta kilpailukykyisin kasviöljyraaka-aine. Riippumaton ulkopuolinen taho on tarkastanut toimittajamme viljelymenetelmät Malesiassa. Tiedämme miten ja missä raaka-aineemme tuotetaan. Olemme vakuuttuneita, että palmuöljyä voidaan tuottaa kestävästi. Siksi edistämme aktiivisesti Roundtable on Sustainable Palm Oil -foorumissa kansainvälisen palmuöljytuotannon sertifiointijärjestelmän käyttöönottoa.

Neste Oil edelläkävijänä

Neste Oil on yksi edistyneimmistä liikenteen biopolttoaineita kehittävistä yrityksistä. Tienraivaajan rooli ei ole aina helppo. Tosiasia kuitenkin on, että jollei kehitystyötä tehdä, mitään uutta ei synny. Kritiikki ilman parempien vaihtoehtojen esittämistä ei johda energiahaasteen ratkaisuun. Sen sijaan se voi hidastaa myönteistä kehitystä.

Meidän tavoitteenamme on, että kuluttajat Suomessa ja maailmalla voivat tankata puhtaimpia ja tehokkaimpia polttonesteitä nyt ja tulevaisuudessa.