31 Joulukuu 2015

Ilmailualan vallankumous

Julkaistu Uusiutuvat ratkaisut, Ilmastonmuutos
Aviation, Aviation fuel, Jet fuel, Carbon footprint

 

"Ymmärsimme seitsemisen vuotta sitten yhtiönä, että ilmailualan on osallistuttava energialähteitä koskeviin päätöksiin ja valintoihin varmistaaksemme alamme pitkän aikavälin kasvun ja vastuullisemman tulevaisuuden", Boeingin biopolttoainestrategiajohtaja Darrin Morgan kertoo. "Niinpä Boeing päätti osallistua vastuullisen lentopolttoaineen kehitystyöhön."

Morgan puhuu vaihtoehtoisten lentopolttoaineiden nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Kyseessä on lentoliikenteen tulevaisuuden vallankumous, jonka voisi nyt vertauskuvallisesti sanoa seisovan passijonossa innokkaana nousemaan koneeseen.

"Fossiilisten polttoaineiden ominaisuudet tunnetaan hyvin, ja niihin kuuluvat hiilidioksidipäästöjen haitalliset vaikutukset. Koska emme voi parantaa fossiilista polttoainetta ympäristönäkökulmasta, olemme siirtymässä voimakkaasti kohti uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja polttoaineita." Morgan selittää: " Teemme yhteistyötä keskeisten sidosryhmien – kuten lentoyhtiöiden, valtioiden, tutkimuslaitosten ja energiayhtiöiden kanssa – kanssa kehittääksemme kaupallisesti kannattavia polttoainevaihtoehtoja, jotka auttavat toimialaa täyttämän ympäristötavoitteet."

Ilmailuala on keskittynyt kehittämään biopolttoaineita, jotka vähintään täyttävät suorituskykyvaatimukset. Lentoliikenteessä biopolttoaineet on voitava sekoittaa suoraan öljypohjaiseen lentopolttoaineeseen tekemättä muutoksia lentokoneeseen tai moottoriin , ja lisäksi niiden on täytettävä myös tiukat kolmansien osapuolten vastuullisuusvaatimukset. Lentoyhtiöiden keskuudessa on voimakas kysyntä vastuullisesti tuotetulle biopolttoaineelle, mutta sen käytön lisääminen edellyttää kahden haasteen ratkaisemista: hyväksyttyjen biopolttoaineiden tarjonnan pitää laajentua ja lentoyhtiöille aiheutuvien kustannusten on  pienennyttävä.

Tämän vuoksi Boeing ja Neste ilmoittivat äskettäin ryhtyvänsä yhteistyöhön saadakseen korkealaatuisen uusiutuvan HEFA+-polttoaineen hyväksytyksi kaupallisessa lentoliikenteessä. HEFA+ vaikuttaa lupaavalta "drop in" -ratkaisulta, jota voidaan sekoittaa öljypohjaiseen lentopolttoaineeseen. Se on hinnaltaan kilpailukykyisempää perinteisen öljypohjaisen lentopolttoaineen kanssa, mikä on tärkeää hintaherkille lentoyhtiöille.

Ja tässä on varsinainen juju...

"Ympäristöasiat todella ajavat alaamme eteenpäin, sillä meidän on täytettävä tiukat tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, Morgan jatkaa. Eikä siinä kaikki: pohjimmainen todellisuus on, että biopolttoaine on parempaa polttoainetta. Se on teknisesti fossiilista polttoainetta parempaa. Ihmiset ajattelevat, että biopolttoaine on vanhanaikaista polttoainetta, joka on öljypohjaisten polttoaineiden suorituskykyä jäljessä. Itse asiassa biopolttoaineen energiatiheys on suurempi, sen jähmettymispiste on alempi, eikä siinä ole fossiilisessa lentopolttoaineessa olevia ympäristölle haitallisia aineita. Niinpä se on puhtaampaa ja tehokkaampaa lentoliikenteessä."

Sekä ympäristötietoisille että kustannustietoisille lentomatkustajille on lähitulevaisuudessa selvää, että ainakin Boeing ottaa vakavasti sitoumuksensa vastuullisuuteen ja hiilidioksidipäästöjen huomattavaan vähentämiseen tulevaisuudessa. 

"Tulemme näkemään päivän, jolloin uusiutuvalla HEFA+-tuotteella voidaan täyttää noin yksi prosentti lentoliikenteen globaalista lentopolttoaineen kysynnästä. Eikä se päivä ole edes kovin kaukana”, Morgan tiivistää. “Neste valmistaa erittäin hyvää polttoainetta. Siitä ei ole kysymystäkään. Neste on todella, todella hyvä siinä, mitä tekee."

Lue lisää uusiutuvista lentopolttoaineista

 

“Neste valmistaa erittäin hyvää polttoainetta. Siitä ei ole kysymystäkään. Neste on todella, todella hyvä siinä, mitä tekee."
Darrin Morgan, Biopolttoainestrategiajohtaja, Boeing