Silja Line

Julkaistu Referenssit kategoriassa Merenkulku

Neste ja Tallink Silja vastaavat merenkulun kasvaviin ympäristö- ja päästövaatimuksiin - Silja Linen laivat liikennöivät Nesteen puhtaammilla ratkaisuilla 

Neste tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia ja vähäpäästöisempiä ratkaisuja - myös meriliikenteen tarpeisiin. Varustamot, kansainväliset järjestöt ja lainsäätäjät ohjaavat merenkulun kehitystä ympäristöystävällisempään ja vähähiilisempään suuntaan. Neste ja Tallink Silja ovat molemmat tämän kehityksen kärjessä ja edistävät yhdessä meriliikenteen ympäristötyötä. 

Vuonna 2015 voimaan astunut EU:n rikkiasetus vaatii Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa operoivilta laivoilta pienempiä rikkipäästöjä. Neste tarjoaa tällä hetkellä asiakkailleen kahta vähärikkistä laivapolttoainetta, joiden rikkipitoisuus on alle 0,1 prosenttia. 

Tallink Silja Oy on yksi Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista ja Nesteen pitkäaikaisimmista laivapolttoaineasiakkaista. Tallink Silja liikennöi laivoja Silja Line-brändin alla Helsingistä ja Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan. Kaikki yhtiön Suomen satamista liikennöivät alukset käyttävät Nesteen vähärikkistä laivapolttoainetta.

 

Lue lisää
laivapolttoaineistamme

 

Kestävä kehitys on yksi Tallink Siljan painopistealueista. Ympäristön, meren ja ilman suojelu on keskeistä yhtiön kaikessa toiminnassa. Yksi konkreettinen toimenpide on alusten polttoainevalinnat. 

“Valitessamme aluksillemme polttoainetoimittajaa painotamme useita seikkoja, muun muassa jalostamo- ja toimituskapasiteettia, polttoaineen laatua, toimituskykyä ja hintaa sekä yhteistyömahdollisuuksia. Valinta perustuu aina näiden seikkojen kokonaisarviointiin”, sanoo Tallink Siljan tekninen tarkastaja Clas-Johann Westén.

“Tämän lisäksi ympäristöasioilla on merkittävä painoarvo. Teemme jatkuvaa kehitystyötä ympäristön hyväksi. Ympäristönsuojelu otetaan huomioon niin toimintamallien kehittämisessä kuin uuden teknologian hyödyntämisessä. Olemme myös mukana useissa hankkeissa, joiden tavoitteena on parantaa alusten energiatehokkuutta ja vähentää niiden aiheuttamia päästöjä.”

Tehokkuus ja turvallisuus polttoainetankkausten keskiössä

Neste varmistaa asiakkaidensa täsmälliset polttoainetoimitukset “laivasta-laivaan” -tankkauksilla. Tämä nk. bunkraus on nopea ja turvallinen tapa toimittaa laivapolttoainetta asiakkaille. Helsingin sataman alueella vähärikkisten laivapolttoaineiden jakelu hoidetaan Nesteen M/T Lotus -aluksella.