21 Huhtikuu 2006

Porvoon jalostamolla öljyvuoto pumppaamolle kallion sisään - tutkimuksissa uusinta tekniikkaa

Tutkimuksissa vuodon syyksi todettiin alueella olevan  putkilinjan vuoto. Lisätutkimuksissa kyseinen vuoto on osoittautunut arvioitua suuremmaksi. Palovesipumppaamoon päätynyttä öljyä on kerätty talteen noin 40 m3.   Putken tarkastuskaivon ympäristössä havaittiin öljyä myös maan pinnalla. Likaantunut ohut pintamaa on poistettu. Terminaalin alueelta alkavaan ojaan on varotoimena asennettu öljynkeräyspuomit. Torjuntatoimia on tehty yhteistyössä viranomaisten kanssa. Öljyä ei ole kulkeutunut alueen ulkopuolelle.   Terminaalin alueen maaperä tutkittiin tapauksen selvitystyössä uudella tutkamenetelmällä, joka paljastaa myös öljyvuodot. Vuoto on ohjautunut kallioperässä palovesiputkien louhintalinjojen mukaisesti pumppaamolle. Maaperässä ei tällä menetelmällä ole todettu öljyä.   Lisätietoja antaa osastopäällikkö Sakari Sumela, puh. 050 458 2830.