15 Syyskuu 2014

Palmuöljyn toimitusketjun epäkohtiin puututaan nopeasti

Artikkeli

Muutama vuosi sitten Neste Oilin käyttämä palmuöljyn toimittaja osti pienemmän alalla toimivan yrityksen. Hyvin pian kävi ilmi, että pienemmän yrityksen maankäyttöoikeuksissa oli epäselvyyksiä ja erilaiset paikallisväestön ryhmittymät vaativat maiden omistusoikeutta itselleen.

Neste Oil otti yhteyttä suuremman yhtiön vastuullisuusyksikköön, pyysi taustatietoja ja oli yhteydessä sertifiointeja myöntävän RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) edustajiin.

– Varmistimme, että RSPO käsittelee tapausta. Tapasimme henkilökohtaisesti paikallisia ryhmittymiä. Singaporessa toimiva vastuullisuusyksikkömme seurasi aktiivisesti tapahtumien kehitystä. Lopulta ylin johtomme otti yhteyttä palmuöljytoimittajan omistajiin, kertoo Neste Oilin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Simo Honkanen.

Vuosien mittaan sertifioinneissa on tullut esille sekä todellisia että väitettyjä poikkeamia. Usein kyse on ollut palmuöljyn viljelyn laajentamisesta uusille maa-alueille ja metsäkadon vastaisten ohjeiden rikkomisesta.

RSPO:n käsittelyssä on ollut yhteensä noin 50 tapausta, joista monet liittyvät maanomistuskiistoihin. Joskus epäilyt liittyvät viljelmien työoloihin tai työsopimuksiin.

Neste Oil käsittelee epäilyjä vastuullisuusyksikössään, ja on välittömästi yhteydessä myös RSPO:n ristiriitatilanteita sovittelevaan toimielimeen.

– Periaatteemme on, että ristiriitatilanteet ja kaikki väitteet poikkeamista pitää tuoda läpinäkyvään, puolueettomaan käsittelyyn mahdollisimman yksiselitteisinä. Kaikkia osapuolia on kuultava. Näistä syistä toivomme, että palmuöljyprosessia koskevat epäilyt menevät aina RSPO:n käsittelyyn ja tutkintaan, Simo toteaa.

Usein tieto rikkeistä tai epäilyistä tulee Neste Oilille kansalaisjärjestöiltä. Joskus epäilyt ovat aiheettomia, joskus ne taas koskevat palmuöljyn toimittajan toimipisteitä, joilta Neste Oil ei osta palmuöljyä.

Entä jos epäilyt paljastuvat todellisiksi ja käy ilmi, että sovittuja toimintamalleja rikotaan?

– Neste Oil uskoo siihen, että aina pitää antaa mahdollisuus toiminnan parantamiseen. Näin toimimalla saadaan kehitystä aikaan. Uskomme, että meillä on merkittävänä ostajana mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti toimialan toimintatapojen parantamiseen, Honkanen painottaa.

– Jos kehitystä ei saada aikaan, äärimmäinen toimenpide on kaupankäynnin lopettaminen. Ostot voidaan aloittaa uudelleen, jos toimittaja pystyy osoittamaan, että toiminta on parantunut.

Päätöksentekoa helpottaa se, että Neste Oil ostaa vain sertifioitua palmuöljyä. Jos toimittaja ei korjaa toimintaansa, se menettää sertifikaattinsa.

Vuonna 2009 tavoitteeksi asetettiin, että 100 prosenttia Neste Oilin käyttämästä raakapalmuöljystä on sertifioitua vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoite saavutettiin kaksi vuotta etuajassa vuonna 2013.

Näin Neste Oil puuttuu palmuöljyn toimitusketjun epäkohtiin:

  1. Vaatimalla toimittajalta selvitys tilanteesta.
  2. Tekemällä arviointi ja tarvittaessa toimitusketjun auditointi, jonka toteuttavat Neste Oilin tai yhteistyökumppanin vastuullisuusasiantuntijat Aasiassa.
  3. Vaatimalla toimittajalta yksityiskohtaisia korjaavia toimenpiteitä.
  4. Viemällä joko itse tai osallisen tekemänä epäkohta RSPO:n valituskäsittelyyn (grievance process).
  5. Neste Oilin ylimmän johdon edustajat tapaavat tarvittaessa toimittajan edustajia.
  6. Yhteistyöllä toimittajan ja muiden sidosryhmien kanssa toiminnan kehittämiseksi.
  7. Mikäli toimittaja menettää sertifikaattinsa, ostot lopetetaan.