25 Tammikuu 2017

Ovatko dieselautot lähipäästöiltään niin huonoja kuin väitetään?

Neste Oyj
Uutinen
25.1.2017

Ovatko dieselautot lähipäästöiltään niin huonoja kuin väitetään?

130325_HEL_7634_high.jpg

Dieselautojen lähipäästöt eli ilmanlaatuun vaikuttavat pakokaasupäästöt ovat nousseet otsikoihin viime aikoina ja niiden vaikutuksesta kaupunkien ilmanlaatuongelmiin on käyty keskustelua.

Tutkimusten mukaan (mm. ICCT) markkinoilla olevat dieselhenkilöautot päästävät käytännön ajossa typen oksideja moninkertaisesti verrattuna päästönormien vaatimuksiin. Nesteen polttoaine- ja moottoriasiantuntijat Seppo Mikkonen ja Markku Honkanen selventävät, mistä keskustelussa on kysymys.

Ovatko dieselautot päästöiltään niin huonoja kuin väitetään?
Eivät ole. Ensinnäkin on hyvä tarkentaa, että henkilöautojen ja raskaan liikenteen ajoneuvojen lähipäästöt ovat kaksi eri asiaa. Tämä keskustelu koskee erityisesti dieselhenkilöautoja, joiden osalta päästöjen mittaustapa ei ole vielä yhtä tiukka kuin raskaalla liikenteellä. Tällä hetkellä esimerkiksi uuden dieselkäyttöisen bussiliikenteen lähipäästöt ovat pienemmät kuin henkilöauton.

Lisäksi on erotettava uudet ja vanhat henkilöautot. Nykyaikaisten hiukkassuodattimilla varustettujen dieselhenkilöautojen lähipäästöt ovat pienemmät kuin bensiinikäyttöisillä henkilöautoilla. Ongelmana ovat vanhemmat autot, joissa ei ole käytössä viimeisin teknologia.

Mistä päästöistä on kysymys?
Liikenteen osalta puhutaan kahdenlaisista päästöistä: ilmaston lämpenemiseen vaikuttavista kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmanlaatuun vaikuttavista lähipäästöistä eli pakokaasupäästöistä.

Tämä keskustelu koskee lähipäästöjä ja tutkimuksissa suurennuslasin alle on otettu erityisesti typen oksidit. Ilmanlaatuun vaikuttavat myös hiukkas-, häkä- ja hiilivetypäästöt, jotka ovat dieselhenkilöautoilla pienemmät kuin bensiinikäyttöisillä autoilla. Kokonaispäästöjä tarkasteltaessa dieselautot eivät ole lähipäästöiltään sen huonompia kuin bensiiniautotkaan. 

Miten dieselautojen päästöjä voidaan vähentää?
Dieselauton lähipäästöjä voidaan vähentää tehokkaasti autoon asennetuilla puhdistuslaitteilla kuten hiukkassuodattimella ja katalysaattoreilla. Hiukkassuodattimet ovat olleet käytössä jo pitkään, ja typen oksideja vähentävät katalysaattorit tekevät tuloaan. Tärkeää on ohjelmoida katalysaattorit niin, että ne toimivat myös todellisessa käytössä, eivätkä pelkästään testiolosuhteissa. Tätä edellyttää syksyllä 2017 voimaan tuleva Euro 6c -normi, ja sen jälkeen markkinoille tulevien dieselautojen typenoksidipäästöt ovat pienet.

Vanhoissa dieselhenkilöautoissa lähipäästöjä voi vähentää tankkaamalla muun muassa 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistettua Neste My uusiutuvaa dieseliä.

Voiko autonvalmistajien antamiin päästölukuihin luottaa?
Autonvalmistajat ovat valmistaneet autoja olemassa olevan lainsäädännön ja päästönormien mukaisesti. Valitettavasti lainsäädännön porsaanreiät ovat mahdollistaneet sen, että käytönaikaiset päästöt saattavat olla huomattavasti korkeammat kuin testiolosuhteissa. Syksyllä 2017 voimaan tuleva Euro 6c -päästönormi edellyttää mittaamaan päästöjä todellista ajoa vastaten, ja se kuuluu uusien automallien hyväksyntätestiin.

Millainen auto olisi lähipäästöiltään paras vaihtoehto?
Vertailu on vaikeaa, sillä lähipäästöihin vaikuttavat monet asiat, kuten ajotapa, matkakilometrit ja jopa sääolosuhteet. Kaupunkiajossa sähköauto on todennäköisesti lähipäästöiltään parhain. Pitkillä matkoilla ja isoissa ajoneuvoissa dieselmoottori on edelleen hyvä valinta, sillä sen polttoaineenkulutus on pienempi kuin bensiinikäyttöisen auton ja sähköauto ei ole vaihtoehto. Pienissä autoissa ja kaupunkiajoon painottuvassa käytössä bensiini on todennäköisesti jatkossakin järkevämpi vaihtoehto kuin diesel.

Viime aikoina on nähty uutisia myös dieselautojen käyttörajoituksista. Esimerkiksi Oslo asetti väliaikaisen ajokiellon dieselhenkilöautoille. Nähdäänkö tällaisia rajoituksia lisää?
Ilmanlaadun parantamiseksi asetetaan todennäköisesti tulevaisuudessa erilaisia rajoituksia. Liikenne on yksi kaupunkien ilmanlaatuun vaikuttavista tekijöistä, ja on mielenkiintoista nähdä, millaiset ovat Oslon kaltaisten kokeilujen vaikutukset kokonaispäästöihin. Hiukkaspäästöjä aiheutuu myös renkaiden, jarrujen ja teiden kulumisesta. Edes sähköautot eivät veisi hiukkaspäästöjä nollaan. Ilmanlaadun kannalta olisi tärkeää puuttua autojen ikään ja päästötasoon, eikä niinkään siihen millä polttoaineella ne kulkevat.

Väheneekö dieselpolttoaineen kysyntä?
Valtaosa raskaasta liikenteestä kulkee dieselpolttoaineella ja sen vuoksi dieselpolttoaineen kysyntä kasvaa edelleen. Raskaalla liikenteellä ei myöskään ole samalla tavalla vaihtoehtoja kuin henkilöautoliikenteessä. Raskaan liikenteen päästöjä voidaan vähentää edelleen mm. Neste MY uusiutuvan dieselin dieselin kaltaisilla 100-prosenttisilla biopolttoaineilla.

Henkilöautojen osalta sekä bensiinin että dieselpolttoaineen kysyntä pienentynee, koska uudet autot kuluttavat vähemmän polttoainetta, vaikka liikenteen kokonaismäärä hieman kasvaisikin. Myös sähkön käyttö voimanlähteenä yleistyy.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2015 Nesteen liikevaihto oli 11 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää: neste.com