30 Tammikuu 2006

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNTA ESITTÄÄ NESTE OILIN NYKYISEN HALLITUKSEN UUDELLEENVALINTAA

Neste Oil Oyj:n Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta esittää 22.3.2006 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Neste Oilin nykyinen hallitus valittaisiin sellaisenaan tulevalle toimikaudelle. Myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan esitetään jatkavan tehtävissään. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa jatkaa hallituksen jäseninä. Hallituksen kokoonpano on esityksen mukaan:
 
Timo Peltola, puheenjohtaja
Mikael von Frenckell, varapuheenjohtaja
Ainomaija Haarla
Kari Jordan
Juha Laaksonen
Nina Linander
Pekka Timonen
Maarit Toivanen-Koivisto
 
Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Juha Laaksonen, joka on Neste Oilin entisen emoyhtiön Fortum Oyj:n palveluksessa, ja Pekka Timonen, joka edustaa enemmistöomistajaa eli Suomen valtiota.
Ehdokkaiden tarkemmat esittelyt löytyvät Neste Oilin verkkosivuilta osoitteesta www.nesteoil.fi.
 
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle esityksen myös hallituksen palkkioista vuodelle 2006. Esityksen mukaan palkkiot olisivat saman suuruisia kuin 2005 eli:
 
Puheenjohtaja 55 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 42 000 euroa/vuosi
Jäsenet  30 000 euroa/vuosi
Kokouspalkkio *) 500 euroa/kokous
*) maksetaan myös valiokuntien kokouksista
 
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta muodostettiin joulukuussa 2005 ja siihen kuuluivat johtaja Markku Tapio kauppa- ja teollisuusministeriöstä, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Kari Puro ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Jorma Huuhtanen. Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Timo Peltola toimi valiokunnan asiantuntijajäsenenä.
 
Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
viestintäjohtaja
 
Neste Oil Oyj on Pohjois-Euroopan johtava öljynjalostus- ja markkinointiyhtiö, joka keskittyy korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 500 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.