30 Tammikuu 2009

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oilin yhtiökokouksen 14.3.2008 päättämä osakkeenomistajien nimitysvaliokunta esittää 3.4.2009 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Neste Oilin hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtajan Timo Peltolan ja varapuheenjohtajan Mikael von Frenckellin esitetään jatkavan tehtävissään. Nykyisistä jäsenistä hallitukseen ehdotetaan valittavan Michiel Boersma, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Markku Tapio ja Maarit Toivanen-Koivisto.

Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan ekonomi Hannu Ryöppönen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Markku Tapio, joka on enemmistöomistajan eli Suomen valtion palveluksessa finanssineuvoksena valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikössä.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi
Kokouspalkkio 600 euroa/kokous

Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio maksettaisiin esityksen mukaan kaksinkertaisena niille hallituksen jäsenille, jotka asuvat Suomen ulkopuolella.

Nimitysvaliokunta muodostettiin marraskuussa 2008 ja siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3.11.2008 tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat finanssineuvos Jarmo Väisänen Valtioneuvoston kanslian omistusohjausyksiköstä, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman johtaja Risto Murto. Lisäksi nimitysvaliokunnan asiantuntijajäsenenä oli hallituksen puheenjohtaja Timo Peltola.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internet-sivuilla www.nesteoil.fi. Uudeksi jäseneksi esitetyn Hannu Ryöppösen tiedot ovat lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
viestintäjohtaja

Lisätietoja: viestintäjohtaja Osmo Kammonen, puh. 050 458 4885


Hannu Ryöppönen, syntynyt 1952
Ekonomi, Svenska Handelshögskolan, Helsinki 1976

Keskeinen työkokemus

2007-2009 varatoimitusjohtaja, Stora Enso Oyj, Helsinki/Lontoo
2005-2008 talous- ja rahoitusjohtaja, Stora Enso Oyj, Helsinki/Lontoo
2003-2005 talous- ja rahoitusjohtaja, Royal Ahold NV, Amsterdam
1999-2003 talous- ja rahoitusjohtaja, Industri Kapital Group, Lontoo
1985-1998 talous- ja rahoitusjohtaja, Ikea Group, Kööpenhamina
1981-1985 taloushallinnon johtotehtäviä, Alfa Laval Group, USA, Ruotsi
1977-1981 asiakasvastuisia johtotehtäviä, Chemical Bank, USA, UK

Keskeiset muut tehtävät

2005 -  Hallituksen puheenjohtaja, Altor private equity funds
2002-  Hallituksen jäsen, Value Creation Investments Limited

Hannu Ryöppönen ei omista Neste Oilin osakkeita.