1 Helmikuu 2010

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oil Oyj                     

Pörssitiedote

1.2.2010 klo 09.00

 

 

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

 

Neste Oilin yhtiökokouksen 3.4.2009 päättämä osakkeenomistajien nimitysvaliokunta esittää 15.4.2010 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Neste Oilin hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

 

Hallituksen puheenjohtajan Timo Peltolan ja varapuheenjohtajan Mikael von Frenckellin esitetään jatkavan tehtävissään. Nykyisistä jäsenistä hallitukseen ehdotetaan valittavan Michiel Boersma, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Hannu Ryöppönen ja Markku Tapio. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan diplomi-insinööri Maija-Liisa Friman.

 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Markku Tapio, joka on enemmistöomistajan eli Suomen valtion palveluksessa finanssineuvoksena valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikössä.

 

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat:

 

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi

Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi

Jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Kokouspalkkio 600 euroa/kokous

 

Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio maksettaisiin esityksen mukaan kaksinkertaisena niille hallituksen jäsenille, jotka asuvat Suomen ulkopuolella.

 

Nimitysvaliokunta muodostettiin marraskuussa 2009. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 2.11.2009 tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ylijohtaja Pekka Timonen valtion omistajaohjausyksiköstä, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman johtaja Risto Murto. Valiokunnan asiantuntijajäseninä toimivat Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Timo Peltola sekä hallituksen varapuheenjohtaja Mikael von Frenckell.

 

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi. Uudeksi jäseneksi esitetyn Maija-Liisa Frimanin tiedot ovat lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

 

 

Neste Oil Oyj

Hanna Maula

viestintäjohtaja

 

 

Lisätietoja: Timo Peltola, hallituksen puheenjohtaja, puh. 010 458 11

 

 

 

Neste Oil lyhyesti

 

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 200 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi saanut norjalaisen pankkikonserni Storebrandin yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen ja päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.