1 Helmikuu 2011

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
1.2.2011 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oilin yhtiökokouksen 15.4.2010 päättämä osakkeenomistajien nimitysvaliokunta esittää 14.4.2011 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Neste Oilin hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtajan Timo Peltolan esitetään jatkavan tehtävässään. Nykyisistä jäsenistä hallitukseen ehdotetaan valittavan Michiel Boersma, Maija-Liisa Friman, Nina Linander, Hannu Ryöppönen ja Markku Tapio. Uusiksi jäseniksi esitetään tekniikan lisensiaatti Laura Raitiota sekä vuorineuvos, diplomi-insinööri Jorma Elorantaa, joka valittaisiin myös hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Markku Tapio, joka on enemmistöomistajan eli Suomen valtion palveluksessa finanssineuvoksena valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikössä.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi
Kokouspalkkio 600 euroa/kokous

Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio maksettaisiin esityksen mukaan kaksinkertaisena niille hallituksen jäsenille, jotka asuvat Suomen ulkopuolella.

Nimitysvaliokunta muodostettiin marraskuussa 2010. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 1.11.2010 tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ylijohtaja Pekka Timonen valtion omistajaohjausyksiköstä, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta sekä toimitusjohtaja Mika Kivimäki OP-Rahastoyhtiö Oy:stä. Valiokunnan asiantuntijajäsenenä toimi Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Timo Peltola.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi. Uusiksi jäseniksi ehdotettujen Laura Raition ja Jorma Elorannan tiedot ovat lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

Neste Oil Oyj
Hanna Maula
viestintäjohtaja

Lisätietoja: Timo Peltola, hallituksen puheenjohtaja, puh. 010 458 11

Liitteet:
Laura Raition CV
Jorma Elorannan CV

Laura Raition kuva
Jorma Elorannan kuva

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 9,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi saanut norjalaisen pankkikonserni Storebrandin yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen ja päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.