27 Tammikuu 2017

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oyj
Pörssitiedote 
27.1.2017 klo 9.00 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Nesteen yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 5.4.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Nesteen hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtajan Jorma Elorannan esitetään jatkavan tehtävässään. Hänen lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan uudelleen nykyiset jäsenet Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeber ja Marco Wirén.

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja uusiksi jäseniksi valittaisiin kemian tohtori Martina Flöel, insinööri MBA Heike van de Kerkhof sekä diplomi-insinööri Matti Kähkönen, joka esitetään valittavaksi myös hallituksen varapuheenjohtajaksi. Uusien jäsenten lyhyet esittelyt ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

"Nimitystoimikunta arvioi, että Nesteen hallituksessa tarvitaan kansainvälisen liiketoiminnan tulosvastuullista johtamis- ja kehittämiskokemusta erityisesti yhtiön strategisilta painopistealueilta. Ehdotetussa hallituksessa tällaista osaamista on. Samalla nimitystoimikunnan ehdotus toteuttaa pyrkimystä aika ajoin uudistaa hallituksien kokoonpanoa siitä riippumatta, että Nesteen nykyhallitus on toiminut erittäin menestyksellisesti", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara sanoo.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman ja Kirsi Sormunen jäävät pois yhtiön hallituksesta huhtikuun yhtiökokouksen päättyessä.

"Maija-Liisa ja Kirsi ovat upeasti ja useiden vuosien ajan vaikuttaneet myönteisesti Nesteen kehitykseen. Maija-Liisa on toiminut koko hallituskautensa ajan joko henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tai tarkastusvaliokunnan jäsenenä sekä koko puheenjohtajakauteni keväästä 2012 hallituksen varapuheenjohtajana. Kirsi on toiminut koko hallituskautensa tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Heidän panoksensa yhtiön hallituksessa ja sen valiokunnissa on ollut vahva ja arvokas. Esitän heille lämpimät kiitoksemme Nesteen hyväksi tehdystä työstä", Nesteen hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunnan jäsen Jorma Eloranta sanoo.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksettaisiin jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 2.9.2016. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta (nimitystoimikunnan puheenjohtaja), toimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, pääjohtaja Liisa Hyssälä Kelasta sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta. Pääjohtaja Hyssälän jäätyä eläkkeelle hänen tilalleen Nesteen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan tuli 1.1.2017 Kelan uusi pääjohtaja Elli Aaltonen.

Nimitystoimikunta teki kaikki esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hänen palkkioistaan.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.neste.fi

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara, puh. 050 368 7016

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2015 Nesteen liikevaihto oli 11 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää: neste.com