22 Tammikuu 2014

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
22.1.2014 klo 14.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oilin yhtiökokouksen 4.4.2013 päättämä osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 3.4.2014 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Neste Oilin hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtajan Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajan Maija-Liisa Frimanin esitetään jatkavan tehtävissään. Heidän lisäkseen nykyisistä jäsenistä hallitukseen esitetään valittavan Per-Arne Blomquist, Laura Raitio, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen. Uudeksi jäseneksi esitetään Jean-Baptiste Renardia, joka on suorittanut teknisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon Ecole Polytechniquessa sekä öljyalan tutkinnon French Petroleum Institutessa IFP:ssä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksesta pois jäävä Michiel Boersma on toiminut hallituksessa sovitun enimmäisajan.

"Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puolesta kiitän yhtiökokouksessa eroavaa Michiel Boersmaa erittäin merkittävästä panoksesta Neste Oilin hallitustyöskentelyssä", sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi
Kokouspalkkio 600 euroa/kokous

Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio maksettaisiin esityksen mukaan kaksinkertaisena niille hallituksen jäsenille, jotka asuvat Suomen ulkopuolella. Lisäksi korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 2.9.2013. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä (nimitystoimikunnan puheenjohtaja), varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, sekä Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jorma Eloranta. Nimitystoimikuntaa avusti tehtävässä suorahakukonsulttitoimisto Spencer Stuart.

Nimitystoimikunta teki kaikki esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja palkkioista.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi. Uudeksi jäseneksi ehdotetun Jean-Baptiste Renardin tiedot ovat lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara, puh. 050 368 7016

Liitteet:
Jean-Baptiste Renardin cv ja kuva

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi