4 Helmikuu 2016

Osakepalkkioiden maksu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella suunnattuna maksuttomana osakeantina yhtiön omia osakkeita luovuttamalla

Neste Oyj
Pörssitiedote
4.2.2016 klo 9.30
 
Osakepalkkioiden maksu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella suunnattuna maksuttomana osakeantina yhtiön omia osakkeita luovuttamalla
 
Neste Oyj:n hallitus on 3.2.2016 vahvistanut yhtiön avainhenkilöstön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2013 ansaintajakson 2013-2015 perusteella ansaittujen osakkeiden enimmäismäärän sekä päättänyt ansaittujen osakepalkkioiden maksusta.
 
Neste Oyj tiedotti yllä mainitun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta 14.12.2012 julkistetulla pörssitiedotteella. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2013 suoritusjaksolta 1.1.2013-31.12.2015 ansaitut palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkioista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.
 

Järjestelmään osallistujille maksetaan palkkioina yhteensä enintään 200 000 osaketta ansaintajakson 2013-2015  perusteella. Osakepalkkiot maksetaan luovuttamalla järjestelmään osallistujille enintään 200 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta maksutta. Osakkeiden luovutus on tarkoitus toteuttaa 31.3.2016 mennessä. Luovutettavien osakkeiden lopullinen määrä määräytyy kannustinjärjestelmän ehtojen perusteella viimeistään 31.3.2016 mennessä. Hallitus on päättänyt omien osakkeiden luovutuksesta 1.4.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella. Luovutettavat osakkeet ovat samanlajisia yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa annissa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Tämä perustuu siihen, että annettavat osakkeet muodostavat yhtiön johdon pitkän tähtäimen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaisen osakepalkkion, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa johdon intressit osakkeenomistajien intressien kanssa sekä kannustaa johtoa toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Yhtiöllä on hallussaan 798 467 kappaletta omia osakkeita ennen osakepalkkioiden luovutusta. Osakepalkkiona luovutetaan yhteensä enintään 200 000 kappaletta osakkeita. Edellä mainitun luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussaan vähintään 598 467 kappaletta omia osakkeita.

Neste Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja, puh. 010 458 4688

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi