4 Helmikuu 2015

Osakepalkkioiden maksu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella suunnattuna maksuttomana osakeantina yhtiön omia osakkeita luovuttamalla

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
4.2.2015 klo 9.30
 
Osakepalkkioiden maksu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella suunnattuna maksuttomana osakeantina yhtiön omia osakkeita luovuttamalla
 
 
Neste Oil Oyj:n hallitus on 3.2.2015 vahvistanut yhtiön avainhenkilöstön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2010 ansaintajakson 2012-2014 perusteella ansaittujen osakkeiden enimmäismäärän sekä päättänyt ansaittujen osakepalkkioiden maksusta.
 
Neste Oil Oyj tiedotti yllä mainitun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta 16.12.2009 julkistetulla pörssitiedotteella.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2010 suoritusjaksolta 1.1.2012-31.12.2014 ansaitut palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkioista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Järjestelmään osallistujille maksetaan osakepalkkioina yhteensä enintään 250 000 osaketta ansaintajakson 2012-2014 perusteella. Osakepalkkiot maksetaan luovuttamalla järjestelmään osallistujille enintään 250 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta maksutta. Osakkeiden luovutus on tarkoitus toteuttaa 31.3.2015 mennessä. Luovutettavien osakkeiden lopullinen määrä määräytyy kannustinjärjestelmän ehtojen perusteella viimeistään 31.3.2015 mennessä. Hallitus on päättänyt omien osakkeiden luovutuksesta 3.4.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella. Luovutettavat osakkeet ovat samanlajisia yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa annissa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Tämä perustuu siihen, että annettavat osakkeet muodostavat yhtiön johdon pitkän tähtäimen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaisen osakepalkkion, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa johdon intressit osakkeenomistajien intressien kanssa sekä kannustaa johtoa toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Yhtiöllä on hallussaan 1 miljoona kappaletta omia osakkeita ennen osakepalkkioiden luovutusta. Osakepalkkiona luovutetaan yhteensä enintään 250 000 kappaletta osakkeita. Edellä mainitun luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussaan vähintään 750 000 kappaletta omia osakkeita.

Neste Oil Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja, puh. 010 458 4688

Neste Oil lyhyesti
 

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tuottaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 5 000 työntekijää. Neste Oilin osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ Helsinki Oy:ssä.


Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös ollut monta vuotta peräkkäin vastuullisten yritysten Global 100 -listalla. CDP Forest on valinnut Neste Oilin yhdeksi parhaista yhtiöistä metsäjalanjäljestä huolehtimisessa öljy- ja kaasuteollisuudessa. www.nesteoil.fi