12 Huhtikuu 2016

Polttoaineiden CO2-päästöjen elinkaaritarkastelu paljastaa yllättäviä tuloksia

Julkaistu Öljytuotteet, Innovaatio

Neste-asema

Uusiutuvalla dieselillä kulkeva auto on todellisuudessa vähäpäästöisempi kuin sähköauto, kun huomioidaan polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt. Jos uusiutuva polttoaine on valmistettu jätteistä ja tähteistä, putoavat sen kasvihuonekaasupäästöt parhaimmillaan jopa 90 prosenttia fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Nykyinen autolainsäädäntö on perintöä ajalta ennen biopolttoaineita tai hybridi- ja sähköautoja. Biopolttoaine rinnastetaan käytöltään fossiiliseen polttoaineeseen, kun esimerkiksi sähköauton päästöjä laskettaessa ei huomioida ollenkaan energian lähdettä.

”Tilanne on nyt lisäksi aivan toinen kuin viisi vuotta sitten, saatikka verrattuna 20 - 30 vuoden takaiseen maailmaan, kun autojen pakokaasu- ja hiilidioksidipäästöjen mittaustavat on laadittu”, sanoo polttoainespesifikaatioiden parissa työskentelevä Nesteen pääasiantuntija Seppo Mikkonen.

Nykyisin biopolttoaineita on yleisesti käytössä fossiilisen polttoaineen seassa 5 – 30 prosenttia, ja markkinoilla on jo esimerkiksi Nesteen sataprosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistettua dieseliä.

Elinkaarimallin avulla päästömittaukset nykyaikaan

Mikkosen mukaan tasapuolinen ja ympäristön kannalta oikea vertailuluku olisi niin sanottu well-to-wheels-arvo eli elinkaaritarkastelu. Sen mukaan auton käytöstä aiheutuviin CO2-päästöihin lasketaan yhteen myös polttoaineen tai energian tuotannosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

"Auton virallisen CO2-mittauksen tulisi ottaa huomioon kaikki vaihtoehdot mahdollisimman todenmukaisesti sekä teknisesti että kaupallisesti tasapuolisella tavalla."
Seppo Mikkonen, Pääasiantuntija, Neste

Jos esimerkiksi dieselauton hiilidioksidipäästöt ovat 106 g/km, niin polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt käyttäen 100-prosenttista eläinrasvajätteestä jalostettua uusiutuvaa dieseliä olisivat ainoastaan 24 g/km. Sähköautolla vastaava luku on 28 g/km (Suomen sähköntuotannolla mitattuna).

”Auton virallisen CO2-mittauksen tulisi ottaa huomioon kaikki vaihtoehdot mahdollisimman todenmukaisesti sekä teknisesti että kaupallisesti tasapuolisella tavalla”, Mikkonen sanoo.

Kyse ei olekaan sähköautojen ja uusiutuvaa polttoainetta käyttävien autojen välisestä kilpailusta vaan yhteisestä tavoitteesta vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön edistämiseksi.

Lähteet:

WELL-TO-WHEELS Report Version 4.a 

WELL-TO-WHEELS Appendix 1 - Version 4.a