30 Tammikuu 2007

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS NESTE OILIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Neste Oil Oyj:n yhtiökokouksen nimitysvaliokunta esittää 21.3.2007 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Neste Oilin hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:
 
Hallituksen puheenjohtajan Timo Peltolan ja varapuheenjohtajan Mikael von Frenckellin esitetään jatkavan tehtävissään. Nykyisistä jäsenistä uuteen hallitukseen ehdotetaan valittavaksi Ainomaija Haarla, Nina Linander, Pekka Timonen ja Maarit Toivanen-Koivisto.
 
Uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavaksi tohtori Antti Tanskanen, joka on OKO-konsernin eläkkeelle jäänyt pääjohtaja, sekä tohtori Michael A.M. Boersma, hollantilaisen energiayhtiö Essentin toimitusjohtaja.
 
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Pekka Timonen, joka on enemmistöomistajan eli Suomen valtion palveluksessa.
 
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle esityksen myös hallituksen palkkioista vuodelle 2007. Esityksen mukaan palkkiot olisivat samansuuruisia kuin 2006 eli:
 
Puheenjohtaja 55 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 42 000 euroa/vuosi
Jäsenet 30 000 euroa/vuosi
Kokouspalkkio *) 500 euroa/kokous
*) maksetaan myös valiokuntien kokouksista
 
Valiokunta ehdottaa, että kokouspalkkio maksettaisiin kaksinkertaisena niille hallituksen jäsenille, jotka saapuvat kokouksiin Suomen ulkopuolelta.
 
Nimitysvaliokunta muodostettiin marraskuussa 2006 ja siihen kuuluivat johtaja Markku Tapio kauppa- ja teollisuusministeriöstä, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Harri Sailas ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Jorma Huuhtanen. Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Timo Peltola toimi valiokunnan asiantuntijajäsenenä.
 
Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
viestintäjohtaja
 
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 600 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.
 
Antti Tanskanen, synt. 1946, ministeri, kauppatieteiden tohtori
- 1997-2006: OKO-konsernin pääjohtaja
- 1992-1996: Suomen Akatemian pääjohtaja
- Ulkopoliittisen instituutin hallituksen puheenjohtaja vuoden 2007 alusta
- M-realin hallituksen jäsen vuodesta 1992
 
Michael A. M. Boersma, synt. 1947, tekniikan tohtori
- 2003-nyk.: Energiayhtiö Essent NV:n toimitusjohtaja
- 2000-2003: President, Shell Global Solution ja Executive Vice President, Shell Oil Products Executive Committee
- 1998-2000: Toimitusjohtaja, Shell Gas (LPG), Lontoo
- 1997-1998: Strategisen suunnittelun johtaja, Shell International Oil Products
- 1995-1997: Toimitusjohtaja,  Shellin Turkin yhtiöt