7 Tammikuu 2008

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS NESTE OILIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Neste Oil Oyj:n yhtiökokouksen nimitysvaliokunta esittää 14.3.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Neste Oilin hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:
 
Hallituksen puheenjohtajan Timo Peltolan ja varapuheenjohtajan Mikael von Frenckellin esitetään jatkavan tehtävissään. Nykyisistä jäsenistä uuteen hallitukseen ehdotetaan valittavan Michiel A.M. Boersma, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Antti Tanskanen ja Maarit Toivanen-Koivisto.
 
Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavaksi finanssineuvos Markku Tapio Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Markku Tapio, joka on enemmistöomistajan eli Suomen valtion palveluksessa.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle esityksen myös hallituksen palkkioista vuodelle 2008. Esityksen mukaan palkkiot olisivat:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi
Kokouspalkkio *) 600 euroa/kokous
*) maksetaan myös valiokuntien kokouksista
 
Valiokunta ehdottaa, että kokouspalkkio maksettaisiin kaksinkertaisena niille hallituksen jäsenille, jotka saapuvat kokouksiin Suomen ulkopuolelta.

Nimitysvaliokunta muodostettiin marraskuussa 2007 ja siihen kuuluivat finanssineuvos Jarmo Väisänen Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman johtaja Risto Murto. Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Timo Peltola toimi valiokunnan asiantuntijajäsenenä.

Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
viestintäjohtaja
 

Markku Tapion lyhyt esittely
 
Synt. 1948, valtiotieteen kandidaatti
Finanssineuvos, Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
Kemira Oyj:n hallituksen jäsen
VR-Yhtymän hallituksen jäsen
 
 
Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 800 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.