1 Helmikuu 2012

Nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
1.2.2012 klo 9.00

Nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oilin yhtiökokouksen 14.4.2011 päättämä nimitystoimikunta esittää 28.3.2012 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Neste Oilin hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään vuorineuvos, diplomi-insinööri Jorma Elorantaa ja varapuheen johtajaksi Maija-Liisa Frimania. Heidän lisäkseen nykyisistä jäsenistä hallitukseen ehdotetaan valittavan Michiel Boersma, Nina Linander, Laura Raitio, Hannu Ryöppönen ja Markku Tapio. Hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Peltola on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä jatkokaudelle. Nimitystoimikunta ei esitä Peltolan tilalle uutta jäsentä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Markku Tapio, joka on enemmistöomistajan eli Suomen valtion palveluksessa finanssineuvoksena valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikössä.

Nimitystoimikunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi
Kokouspalkkio 600 euroa/kokous

Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio maksettaisiin esityksen mukaan kaksinkertaisena niille hallituksen jäsenille, jotka asuvat Suomen ulkopuolella.

Nimitystoimikunta muodostettiin marraskuussa 2011. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 1.11.2011 tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ylijohtaja Pekka Timonen valtion omistajaohjausyksiköstä, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta sekä sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Toimikunnan asiantuntijajäsenenä toimi Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Timo Peltola.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi.

Neste Oil Oyj
Hanna Maula
viestintäjohtaja

Lisätietoja: Pekka Timonen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 582 2284

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2010 oli 11,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi